Îmbunătăţiţi-vă activitatea cu instrumentele de comparare de la Softinterface. Comparare documente!


Product Navigation
Clienţi
 

“Ne place acest produs. Este rapid şi precis. Se pare că sesizează toate diferenţele din documente, şi face o treabă bună afişând toate acele diferenţe. Ne place interfaţa uşor de utilizat. De aceea l-am cumpărat!” Richard M. Baker

 

Comparare documente

Un serviciu excelent pentru clienţi, atenţie şi promptitudine acordată cerinţelor noastre şi o dezvoltare cu o viteză fantastică a reprezentat experienţa mea cu personalul de la Softinterface Inc. În doar câteva ore de la instalare...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario


Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

 

Comparare fişiere cu 'Diff Doc'TM (Comparare Documente)

(Instrumentul complet pentru compararea documentelor)


English, Deutsch, 日本語, Français, Italiano, Dutch, Espańol, Brazilian Portuguese, Polish, Danish, Swedish, Finnish, KoreanRussian, Romanian, 简体中文, Other Languages

 
Comparare fişier, vizualizare Totul în Unul. Comparare documente

Aţi cerut compararea documentelor rapid şi precis, şi acum o puteţi obţine.  'Diff Doc' este un utilitar puternic şi în acelaşi timp uşor de folosit pentru remedierea şi compararea dosarelor/fişierelor. Se utilizează pentru compararea tuturor tipurilor de fişiere inclusiv MS Word/Excel/PowerPoint, PDF, RTF, Text, XML, HTML, Wordperfect şi altele.  Utilitarul nostru pentru compararea documentelor funcţionează aşa cum ar trebui să funcţioneze orice software -- precis, rapid, simplu şi la un preţ rezonabil.

Descărcare gratuită software comparare documente

(Windows 10, 8, 7, Vista, XP, 2000, NT, 64 & 32 bit)

Indiferent de editorul pe care îl utilizaţi (MS Word, Excel, Wordpad, Notepad, etc.), încărcaţi pur şi simplu fişierul original şi cel modificat şi apăsaţi butonul Refresh (Actualizare) Comparare fişiere (sau F5), şi comparaţia documentelor va fi afişată imediat. În plus, puteţi compara dosare pentru a vedea exact ce fişiere s-au modificat înainte de a efectua o comparare detaliată a fişierelor.

Vizionaţi filmul online. Comparare fişiere cu 'Diff Doc', software-ul pentru compararea documentelor

'Diff Doc' poate afişa diferenţele dintre fişiere în două moduri de vizualizare, 'Totul în unul', sau 'Alăturat'. Ambele moduri de vizualizare au avantajele lor, şi trecerea de la unul la celălalt se face printr-un simplu clic cu mouse-ul (sau F6). În fine, sunt disponibile multe rapoarte, inclusiv HTML, cu detalierea diff-erenţelor.

Este cel mai bun instrument de comparare a documentelor pe care l-ai încercat vreodată.... până azi!  Faceţi clic aici pentru descărcare şi pentru a obţine gratuit versiunea de probă

Doriţi mai multe detalii? Faceţi clic aici pentru întreaga documentaţie.  Urmează mai jos o listă a caracteristicilor şi prezentarea pe scurt a modului de utilizare.

Caracteristici 'Diff Doc'

 • Interfaţa utilizator poate fi văzută în limba dvs.
 • Compară documente din MS Word, Excel, PowerPoint, Wordperfect, PDF, Rich Text (RTF), Text, sau HTML şi păstrează formatarea.  Comparare documente
 • Alege orice parte din orice document (fişier) şi o compară cu orice parte din acelaşi document sau dintr-un document (fişier) diferit.
 • Compară fişiere de orice tip cu orice tip de fişiere (de ex. Un MS Word comparat cu un document Wordperfect)
 • Schimbă culorile şi formatarea folosite pentru a evidenţia modificările din document
 • Integrat în Windows Explorer Shell (Windows Explorer, Desktop, Find in Files, etc.) pentru comparaţii rapide
 • Navigare cu uşurinţă prin diferenţele din fişier cu butoanele de navigare Next (F7), Previous (Shift+F7) etc.  Sau utilizează meniul cu listă de căutare pentru a trece direct la o anumită diferenţă
 • Diferenţele din paragraf sunt foarte detaliate
 • Compară text din orice aplicaţie prin decupare şi apoi lipire în 'Diff Doc'.
 • Sunt suportate ambele moduri de vizualizare a diferenţelor 'Alăturat' şi 'Totul în unul' cu linii roşii
 • Salvează oricare dintre modurile de vizualizare în format DOC, Text, RTF sau HTML
 • Acum sunt posibile rapoarte detaliate HTML ce permit tipărirea şi expedierea rapidă a rezultatelor prin e-mail.  Sunt suportate ambele rapoarte de comparare Alăturat şi Totul în unul
 • De asemenea, sunt disponibile rapoartele Text şi Comma Delimited (Delimitate prin virgulă)
 • Compară mai întâi dosarele, apoi găseşte rapid care fişiere sunt diferite comparându-le cu un clic pe mouse
 • Compatibil cu WORLDOX, şi orice alt software de management al documentelor care suportă o terţă aplicaţie externă pentru compararea fişierelor prin intermediul liniei de comandă. Faceţi clic aici pentru detalii
 • Se poate adapta pentru toate limbile
 • Se rulează din Command Line (Linia de comandă) sau puteţi găsi propria soluţie folosind interfaţa ActiveX COM (disponibilă la cerere)

În cazul în care doriţi să înlocuiţi CompareRite vă recomandăm să descărcaţi şi să încercaţi acest produs.  După ce comparaţi fişierele cu 'Diff Doc' veţi înţelege de ce.

 

Utilizarea ‘Diff Doc’ pentru compararea documentelor

Utilizarea 'Diff Doc' este la fel de simplă precum copierea şi lipirea (sau încărcarea) fişierelor într-o aplicaţie, apoi apăsaţi butonul "Show Differences" (Arată diferenţele) (sau F5).  Desigur, există mai multe opţiuni şi caracteristici ce trebuie discutate pentru a beneficia din plin de posibilităţile oferite de 'Diff Doc'.

Există 3 meniuri principale în cadrul programului, "File Compare (Comparare fişier), Compare Documents (Comparare documente) Compare Files (Comparare fişiere)", "File Comparison (Comparare fişier) - Comparerite replacement (Înlocuire Comparerite) Compare Options (Opţiuni comparare)" şi "File Compare (Comparare fişier) Report Options (Opţiuni raport)". Fiecare meniu este descris mai jos în detaliu.

Comparare documente  Comparare Fişiere

Cel mai mult timp îl veţi petrece lucrând în meniul 'Compare Files'.  Există 3 sau cel mult 4 căsuţe de editare afişate în orice moment.  Cele două de sus sunt permanente şi sunt denumite "Original editor (Editor original)" şi "Modified editor (Editor modificat)".   Editoarele de text de mai jos sunt denumite editor (editoare) 'Diff'.  Modificările între editorul Original şi cel Modificat sunt actualizate şi vizualizate de către program în cadrul editorului (editoarelor) Diff.

Primul pas pentru comparare este încărcarea ambelor editoare Original şi Modificat fie prin încărcarea fişierelor, fie prin copierea şi lipirea datelor, sau prin compunerea unui text nou.  Utilizaţi meniu File pentru încărcarea fişierelor, sau poziţionaţi mouse-ul deasupra editorului pe care doriţi să-l încărcaţi, şi faceţi clic dreapta pe mouse pentru a afişa meniul de context.  Copierea şi lipirea se fac în mod diferit în funcţie de program.  Totuşi, în majoritatea cazurilor, prin simpla evidenţiere a textului şi prin apăsarea CTRL-C se va face copierea în cele mai multe programe.  Pentru lipire este suficient un clic pe căsuţa de text Master sau Source (Sursă), şi apăsaţi CTRL-V.

Apăsaţi apoi butonul "Refresh Diff Viewer (Actualizare vizualizare Diff)" File comparison - compare documents (Comparare fişiere - comparare documente (sau F5). Diferenţele dintre căsuţele de text Master şi Source vor fi afişate în editorul (editoarele) Diff.  Puteţi renunţa la operaţiunea de actualizare prin apăsarea butonului abandonare de pe bara cu instrumente Diff Document - Comparerite replacement (Document Diff - Înlocuire Comparerite).

Culoare Semnificaţie
Modificat A avut loc modificarea.  Textul din Master este indicat în roşu, îngroşat, tăiat cu o linie, iar cel din Source este indicat în roşu, îngroşat.
Adăugat A avut loc o adăugare la documentul Master.  Este indicată în verde, îngroşat.
Şters A avut loc o ştergere din documentul Master.  Este indicată în albastru, îngroşat şi tăiat cu o linie ce trece prin caractere.

Legendă editor Diff

Navigarea prin diferenţele găsite (F7, Shift-F7…)

După actualizarea vizualizării diferenţelor şi după ce s-a găsit cel puţin o diferenţă, se pot folosi tastele/bara cu instrumente pentru navigare.  Tabelul de mai jos prezintă comenzile disponibile:

Tastă Scop
Comparare fişier Ctrl-Shift-F7 Salt la prima diferenţă

Software comparare fişiere  Shift-F7

Salt la diferenţa precedentă.

comparare fişier  F7

Salt la următoarea diferenţă

Comparare documente  CTRL-F7

Salt la ultima diferenţă

Comparare cu înlocuire  F4

Salt la diferenţa specificată de dumneavoastră

De asemenea, există şi meniul cu listă de căutare din bara cu instrumente care poate fi folosit pentru a selecta o diferenţă în funcţie de numărul diferenţei şi o porţiune de text decupat din textul indicat ca fiind diferit.

Alternare între vizualizări (F6)

Cel mai mare buton din bara cu instrumente va alterna vizualizarea diff între vizualizările "Totul în unul" şi "Alăturat".  În mod normal, utilizatorii interesaţi de conţinutul literar vor prefera vizualizarea "Totul în unul", în timp ce programatorii interesaţi de codurile sursă vor prefera vizualizarea "Alăturat".  Alternarea între vizualizări vă oferă şi o idee despre cum funcţionează sublinierea cu roşu.

Comparare documente Creare rapoarte (F2)

Butonul "Report (Raport)" (sau F2) va crea raportul aşa cum s-a specificat în meniul " Report Options (Opţiuni raport)".  De asemenea, puteţi tipări sau salva oricare dintre editoare folosind butonul din dreapta de pe mouse, sau prin selectarea editorului cu butonul din stânga de pe mouse şi trecerea apoi la meniul fişierului.

NOTĂ: Salvarea ca MS Word, sau HTML necesită instalarea MS Word în calculatorul dumneavoastră

comparare fişier Schimb de text între Master şi Source (F9)

Butonul Swap text (Schimb de text) (sau F9) va prelua textul din editoarele Original şi Modified şi va face schimb între acestea, şi apoi va actualiza automat vizualizarea diff. 

Comparare documente Compare Options (Opţiuni comparare)

Meniul "Comparare documente Compare Options" (Înlocuire Comparerite) conţine multe opţiuni, dar cele mai importante sunt arătate mai jos:

Setare Descriere
Ignore Case (Ignorare majuscule şi minuscule) Nu ia în calcul diferenţele dintre caracterele scrise cu majuscule sau minuscule la compararea fişierului

Ignore White Space (Ignorare spaţii albe)

Nu ia în calcul spaţiile albe (Horizontal Tab, Vertical Tab, New Line, Form Feed, Carriage Return, şi Space) la compararea fişierului.

Ignore Empty Lines (Ignorare rânduri libere) Nu ia în calcul rândurile complet libere la comparaţia fişierului. Doar spaţiile albe vor face ca rândul să nu fie gol.
Beep When Done (Beep la terminare) Dacă este setat, se va auzi un beep la terminarea comparaţiei fişierului.
Remove formatting (Eliminare format) Pentru a face numai o comparare de text, bifaţi această opţiune pentru eliminarea tuturor formatărilor la compararea documentelor.

fişier diff Opţiuni raport

Raportul creat depinde de setările din meniul "Comparare documente Report Options" (comparare document - Opţiuni Raport).  Mai întâi şi cel mai important este tipul de raport pe care îl doriţi.  Desigur, puteţi tipări oricare dintre editoare, aşa cum procedează majoritatea utilizatorilor.  În plus faţă de aceasta mai există 4 tipuri de fişiere raport: MS Word, HTML, Text, şi Comma Delimited.  Rapoartele HTML au o opţiune în plus pentru specificarea vizualizării "Totul în unul" sau "Alăturat".  Tipul de raport este ales din secţiunea "General".

Celelalte 3 secţiuni permit personalizări în plus pentru fiecare tip de raport.  De exemplu puteţi alege să modificaţi numele şi calea prestabilite ale fişierului raport create pentru fiecare tip de raport.

Tipărirea şi expedierea rapoartelor prin e-mail

După crearea raportului, acesta este afişat în aplicaţia respectivă.  Rapoartele DOC şi HTML de exemplu sunt vizualizate într-un browser, care în mod normal oferă posibilitatea de a salva, de a tipări şi de a expedia prin e-mail din meniul fişier.  Alte rapoarte pot fi vizualizate în Notepad, care pot fi tipărite, editate sau salvate de acolo.

 


"Sunt foarte încântat de program. Face exact ce îmi trebuie şi se poate configura după preferinţele mele. Chiar nu pot spune nimic negativ despre acesta. Are un preţ mult mai accesibil decât alte programe la care m-am uitat şi îşi face treaba - exact aşa cum speram să pot spune despre un program. Da, am mai folosit CompareRite în trecut, deşi nu recent. Nu am avut probleme cu adaptarea"
--
Neil A. Kaufman - avocat, Toronto, Ontario, Canada


După cum a apărut în "Inside Microsoft Excel".  Faceţi clic aici pentru recenzie.


 

După cum a apărut în Comparare documente

"Am o mică firmă de avocatură (2 avocaţi) şi lucrăm destul de intens cu contracte de afaceri şi proprietăţi imobiliare. Ca mulţi alţii, eram foarte frustrat de instrumentul haotic din Word pentru compararea documentelor. Uneori evidenţia paragrafe întregi în loc să evidenţieze doar modificările. Ca toţi cei care s-au stabilit pe acest forum, şi eu am considerat că preţul pentru Delta View este exagerat de mare.

După ce am citit aici despre Word DocDiff, am descărcat recent versiunea de probă de pe website-ul Word DocDiff https://www.softinterface.com <https://www.softinterface.com> . Consider că interfaţa este uşor de utilizat şi rezultatele (pentru scopurile mele) au fost chiar bune. Poate oferi câteva vizualizări diferite care înfăţişează modificările aduse documentului cât şi un document combinat "linie roşie" în format word arătând toate modificările. De asemenea, poate oferi un raport cu identificarea numărului paginii şi paragrafului unde sunt localizate modificările.

Am folosit instrumentul doar de vreo douăzeci de ori până acum şi de aceea ezit să spun că este cea mai mare descoperire de la pâinea feliată încoace, totuşi vreau să spun că într-adevăr merită timpul pentru descărcarea versiunii de probă (gratuit) pentru a vă face singuri o părere." Edward S. Shelton (Shelton and Shelton)


"Am găsit un produs numit Diff Doc care pare să lucreze destul de bine la compararea documentelor Word cu alte documente Word! (Nu ştiu cât de bine lucrează cu WordPerfect, deşi documentaţia susţine că este suportat). Ca mulţi dintre voi, mă uitam la DeltaView şi eram foarte supărat din cauza incapacităţii lor de a colabora cu noi pe structura preţurilor. Diff Doc poate rula şi din linia de comandă, astfel încât integrarea în gestionarea documentelor se face intr-o clipă (autorul a modificat pentru mine codurile timp de câteva ore pentru a putea lucra în versiunea WORLDOX. În schimb, am scris întrebările sale cele mai frecvente la integrarea WORLDOX). Descărcaţi o copie pentru evaluare de la <https://www.softinterface.com/>." 'Diff Doc'  Troy Piersma extras dintr-o scrisoare de informare de la TechnoLawyer.


"Citiţi doar TechnoLawyer trimisă de Troy Piersma. Sunt absolut de acord.  Am plecat recent de la o firmă mare care utiliza DeltaView şi am căutat un program asemănător după ce am fost respins de reprezentanţii de vânzări de la DeltaView deoarece nu eram suficient de mare pentru politica lor. Revânzătorul meu principal de la Tabs and Practices, Judy Lassek, m-a introdus în WORLDOX, de care sunt foarte mulţumit. Ea auzise despre DiffDocs prin reţeaua sa, aşa că l-am descărcat şi l-am încercat. Mi-a fost foarte greu la început să compar versiuni ale aceluiaşi document, dar după ce am primit o actualizare de la DiffDocs, pentru mine a lucrat foarte bine. Meseria mea se bazează pe tranzacţii care necesită revizuiri regulate ale contractelor, iar programul lucrează excelent pentru a face acest tip de comparare. Recomand celor care lucrează singuri dar şi celorlalţi să-l încerce, chiar şi din motivul că pentru companie este o schimbare atât de binevenită faţă de concurenţă! Totuşi, n-ar fi contat prea mult dacă produsul n-ar fi fost într-adevăr bun."  Michael V. Mulchay, PLC


Comparare documente"Un serviciu excelent pentru clienţi, atenţie şi promptitudine acordată cerinţelor noastre şi o dezvoltare cu o viteză fantastică reprezintă experienţa mea cu personalul de la SoftInterface Inc. După câteva ore de la instalarea produsului WordConverterEXE, m-am convins că am făcut alegerea potrivită pentru o relaţie de afaceri cu această companie.

Sunt câteva luni de când produsul lor lucrează ireproşabil în condiţii dificile. Cu câteva îmbunătăţiri la cerere, care au fost realizate şi livrate în ziua în care au fost cerute, WordconverterEXE a economisit pentru noi timp şi bani.

A fost o plăcere să lucrăm cu echipa dumneavoastră. Vă mulţumim din nou!"

IBM Canada, Toronto, Ontario, Bruce King

Comparare documente!