Berättiga dig själv till verktyg för dokument jämförelse från Softinterface.

Product Navigation
Customers
 

“Vi uppskattar produkten som är både snabb och noggrann. Den verkar fånga upp alla skillnader i dokumenten och markerar differenserna tydligt. Vi uppskattar ett interface som är lätt att använda. Detta förklarar varför vi köpte produkten!” Richard M. Baker

 

 Filjämförelse

"Flitig kund service, snabb uppmärksamhet på våra krav och en lysande snabb utveckling, har varit mina erfarenheter från redaktionen på SoftInterface Inc. Redan några timmar efter installation ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario


Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

Softpedia potwierdza, że program 'Diff Doc jest wolny od programów szpiegowskich, reklam i wirusów

Dokument Jämförelse - 'Diff Doc'TM

(The Comprehensive Document Comparison Tool)

English, Deutsch, 日本語, Français, Italiano, Dutch, Espańol, Brazilian Portuguese, Polish, Danish, Swedish, Finnish, KoreanRussian, Romanian, 简体中文, Other Languages

 
Jämföra dokument

För dig som kräver snabb och noggrann jämförelse av dokument, så finns det tillgängligt idag. 'Diff Doc' är ett både kraftfullt och lättanvänt program som kan jämföra/rätta både mappar och filer. Du kan jämföra alla typer av filer, MS Word/Excel/PowerPoint, PDF, RTF, Text, XML, HTML, Wordperfect med mera. Vårt verktyg för jämförelse av dokument fungerar som all mjukvara borde göra -- noggrant, snabbt och enkelt.

Dokument jämförelse

(Windows 10/8/7/Vista/2003/2000/NT etc..)

Med valfritt program (MS Word, Excel, Wordpad, Notepad, etc.), öppnar du snabbt original filen och den modifierade filen, trycker på ’Uppdatera’ knappen Compare Files (eller F5), och omgående visas en jämförelse av dokumenten. Du kan även jämföra mappar och därigenom se vilka filer som har ändrats, innan du genomför en detaljerad fil jämförelse.

 See an  online video. Filjämförelse

'Diff Doc' kan visa uppkomna fil differenser i 2 möjliga vyer, 'Allt I Ett' eller 'Sida Vid Sida'. Respektive vy har sina fördelar, och du växlar mellan dem med ett enkelt mus click (eller F6). Rapporter är lätta att få fram. Bland annat i HTML format, med detaljer om differenserna.
’Diff Doc’ är bästa verktyget för dokument jämförelse, som du aldrig har provat .... tidigare! Tryck här för fri prövning av mjukvaran.

För ytterligare detaljer? Tryck här för all dokumentation. Nedan följer en funktionsbeskrivning och en snabb översikt för användning.

'Diff Doc' Funktioner
 • Användargränssnittet kan visas med ditt språk som modersmål.
 • Jämföra dokument från MS Word, Excel, PowerPoint, Wordperfect, PDF, Rich Text (RTF), Text, eller HTML och bevara formateringen
 • Välj valfritt stycke i ett dokument (fil) och jämför med ett annat stycke i samma eller ett annat dokument (fil)
 • Jämför fil av valfri typ mot annan fil typ (t.ex. MS Word jämfört mot ett Wordperfect dokument)
 • Ställ in/ändra färger och formatering, till för att markera ändringar i dokumenten
 •  Integrerat med Windows Explorer Shell (Windows Explorer, Desktop, Find in Files, etc.) för snabba jämförelser
 •  Navigera enkelt igenom uppkomna fil differenser med navigerings knapparna Nästa (F7), Föregående (Shift+F7) etc.  eller gå till en specifik differens med hjälp av boxen ’drop down’ listan
 • Jämförelser i paragraf stycken är noga detaljerade
 • Jämför text från valfritt programsystem, genom att klippa ut och klistra in i 'Diff Doc'
 • Både 'Sida Vid Sida' och med rödlinje 'Allt I Ett' finns tillgängliga som differens vyer
 • Spara valfri vy som DOC, Text, RTF eller i HTML format
 • Nu finns även möjlighet till detaljerad HTML rapport och därmed att skriva ut och e-maila resultaten snabbt. Jämförelse rapport kan tillämpas såväl från ’Sida Vid Sida’ och ’Allt I Ett’ som vy
 • Förutom rapport i HTML format, finns även Text, ’Comma Delimited’ och ’MS Word’ tillgängliga
 • Jämför mapparna först, för att snabbt finna filerna med differenser som du sedan jämför med ett enkelt mus click
 • Kompatibelt med WORLDOX, och valfri annan mjukvara för dokumenthantering som stöds av program system för ’3rd party’ fil jämförelse via ’Command line’. Tryck här för ytterligare detaljer
 • Kan anpassas till alla språk språk
 • Starta från Command Line eller bygg upp din egen lösning med hjälp av ActiveX COM interface (tillgängligt på begäran)
 • Dokument Jämförelse !
Om du söker efter en CompareRite ersättare, rekommenderar vi starkt att download och prova denna produkt. Redan första gången du jämför filer med 'Diff Doc' kommer du att förstå varför.

 

Att använda 'Diff Doc' för att jämföra dokument

Att använda 'Diff Doc' är lika enkelt som att kopiera och ’klistra in’ (eller ladda) filer i programsystemet, och sedan trycka på "Visa Differencer" (eller F5). Självklart finns det många fler alternativ och funktioner att diskutera för att du fullt ut ska nyttja 'Diff Doc’ så effektivt som möjligt.

De 3 huvud flikarna i programmet är, "FiljämförelseJämföra Filer", "Jämföra dokumentJämföra Alternativ" och "Dokument jämförelseRapportera Alternativ". Varje flik tas upp i detalj nedan.

Filjämförelse  Jämföra Filer

Den flik du kommer att använda mest är ’Jämföra Filer'. I denna flik visas normalt 3 (högst 4) editor boxar. De två huvud boxarna, refererade till som "Original editor" och "Modifierad editor" finns alltid tillgängliga. Text boxarna under dessa, är refererat till som ”Diff Viewer”. I dessa differens vyer uppdateras och visas alla ändringar som uppstår mellan Original och Modifierad editor.

Som första steg vid jämförelse av filer så laddar du in både Original och Modifierad editor. Antingen genom att ladda filer, kopiera och klistra in data, eller genom att skriva ny text. Använd ’Fil menyn’ för att ladda filer, eller placera musen i den editor du vill ladda, och klicka på höger mus för att få fram ’context’ menyn. Att kopiera och klistra in filer fungerar olika i olika program. I de flesta fall kopierar du enkelt genom att markera texten och trycka på CTRL-C . Klistra in, genom ett enkelt klick i Original eller Modifierad text box, och tryck på CTRL-V.

Nästa steg, tryck på knappen "Uppdatera Diff Viewer” Jämföra dokument (eller F5), varpå differenserna mellan Original och Modifierad text box visas i Differens vyerna.  Du kan stoppa uppdaterings processen genom att trycka på ’abort’  i verktygsfältet Dokument jämförelse.

 

Färg Betydelse
Ändrat En ändring är upptäckt. Original texten visas i röd fetstil med ett streck över, och Modifierad text i röd fetstil.
Tillagt Ett tillägg i Original dokumentet är upptäckt. Visas i grön fetstil.
Borttaget Ett borttagande i Original dokumentet är upptäckt. Visas i blå fetstil med ett streck över.

      Diff Editor Legend

Att navigera i funna differenser (F7, Shift-F7…)

Så fort vyn för differenser har uppdaterats, och minst en differens är funnen så kan verktygsfält/tangentbord tillämpas. Tabellen nedan visar de kommandon som kan tillämpas:

Knapp Syfte
Filjämförelse Ctrl-Shift-F7 Gå vidare till första differensen

Jämföra dokument  Shift-F7

Gå tillbaka till föregående differens.

Dokument jämförelse  F7

Gå vidare till nästa differens

Filjämförelse  CTRL-F7

Gå vidare till sista differensen

Jämföra dokument  F4

Gå vidare till specificerad differens

Med hjälp av ’drop down’ listan i verktygsfältet kan du även navigera mellan differenserna, baserat på ett differens nummer och textutklipp ur texten med differenser. Vid val av en differens förflyttas du till dess läge.

Växla mellan vyerna (F6)

Största knappen i verktygsfältet växlar ’Diff Viewer’ mellan vyerna "Allt I Ett" och "Sida Vid Sida". I de flesta fall, föredrar användare som jämför litterära innehåll vyn "Allt I Ett", medan programmerare som handskas med källkod föredrar vyn "Sida Vid Sida". Växling mellan vyerna ger dig samtidigt en god inblick i hur röd markering fungerar.

Dokument jämförelse Skapa Rapporter (F2)

Tryck på knappen för "Rapport" (eller F2) så skapas en rapport baserad på inställningarna i fliken "Rapportera Alternativ". Du kan också skriva ut eller spara valfri editor/vy med hjälp av höger mus knapp, eller välja en editor/vy med vänster mus knapp och gå in i ’Fil menyn’.

Viktigt: Att spara i MS Word, eller HTML kräver att MS Word finns installerat på din PC

Filjämförelse Swappa text mellan Original och Modifierad (F9)

Med knappen för att swappa text (eller F9), växlar du snabbt texterna i Original och Modifierad editor, samtidigt som differens vyerna automatiskt uppdateras.

Jämföra dokument Jämföra Alternativ

Fliken "Dokument jämförelse Jämföra Alternativ" innehåller många punkter, de viktigaste visas nedan:

Inställning Beskrivning
Ignorera tecken Ignorera differenser i bokstavs tecken när en fil jämförelse genomförs

Ignorera tomma rader

Ignorera rader som är helt tomma vid en fil jämförelse. Enbart ”vita ytor” (mellanslag etc.) bildar inte en tom rad

Ge signal när genomfört Om detta är aktiverat, ljuder en signal när en fil jämförelse är slutförd.
Ta bort formatering Vid behov av en ren text jämförelse, använd detta alternativ, som tar bort all formatering vid dokument jämförelse.

Filjämförelse Rapportera Alternativ

Skapad rapport bygger på inställningarna i fliken för "Jämföra dokument Rapportera Alternativ". Första och viktigaste steget är att välja typ av rapport. Ur fliken ’Allmänt’ väljer du en av de 4 rapport fil typerna: HTML, Text, Comma Delimited eller MS Word. I HTML kan du även välja vy, "Allt I Ett" eller "Sida Vid Sida". Självklart kan du även skriva ut valfri editor via ’Fil menyn’.

Dessutom finns det ytterligare 3 flikar med valfria inställningar för respektive rapport typ. Du kan till exempel ställa in ’default name’ och ’path’ för rapport filen som skapas.

Att Skriva ut och E-maila en rapport

Så fort en rapport är skapad så visas den i lämpligt programsystem. Till exempel visas DOC och HTML rapport i en browser, som normalt öppnar möjligheter att spara, skriva ut och E-maila via ’Fil menyn’. Andra rapporter kan visa sig i Notepad och därigenom skrivas ut, editeras och sparas.


"Jag är mycket nöjd med mjukvaran. Den genomför precis det jag förväntat mig den att göra och är anpassningsbar till mina preferenser. Jag har verkligen inget negativt att säga om den. Du får mer för pengarna jämfört med annan mjukvara jag har tittat på och den genomför sitt arbete – precis vad jag vill kunna säga om mjukvara. Ja jag hade använt CompareRite tidigare, fast inte nyligen. Jag hade inga problem med övergången"
-- Neil A. Kaufman - Barrister, Toronto, Ontario, Canada


 

As seen in Dokument jämförelse

“Jag har en liten (2 Advokater) firma inom lag/ juridik och genomför en hel del arbete på kontrakt/ avtal inom affärs lagar och fast egendom. Som så många andra har jag varit frustrerad över Words oregelbundna jämförelseverktyg. Vid flera tillfällen markeras hela stycken istället för enbart förändringarna. Likt alla andra som har uppmärksammat detta fann jag också priset på Delta View som oroande högt.
Efter att ha läst om Word DocDiff, så laddade jag nyligen hem prov versionen från Word DocDiff’s websida https://www.softinterface.com <https://www.softinterface.com> . Interfacet fann jag mycket användbart och resultaten (utifrån mina ändamål) var mycket bra. Den kan tillhandahålla flera olika vyer som belyser genomförda förändringar i dokumentet, liksom kombinerad ”röd linje��� i Word format som visar alla förändringar. Den kan också ta fram en rapport som visar sida och stycke- nummer där förändringarna är lokaliserade.
Då jag hittills bara har använt verktyget circa20 gånger så skulle jag vägra att på ’tunna skivor’ våga påstå att detta är den bästa. Hursomhelst så vill jag rekommendera att lägga erforderlig tid på att gratis pröva deras version och själv bedöma den." Edward S. Shelton (Shelton and Shelton)


"Jag fann en produkt kalIad Diff Doc som verkade fungera mycket bra vid jämförelse av Word dokument mot andra Word dokument (Jag vet inte hur bra den fungerar med WordPerfect, även om dokumentationen gör anspråk på att det är supportat). Liksom många av er, tittade jag på DeltaView och var mycket upprörd over deras oförmåga att samarbeta med oss om ’pris strukturen’. Diff Doc kan också styras via kommando- tolken, varpå integrering med dokumenthanterare är enkelt (Upphovsmannen ställde in koden åt mig och efter ett par timmar funkade det mot  WORLDOX Versioning. I gengäld skrev jag ned hans FAQ på WORLDOX integration).  Ladda hem en kopia för utvärdering på <https://www.softinterface.com/>." 'Diff Doc'  Troy Piersma utdrag ur TechnoLawyer Newsletter.


"Tveka inte att läsa anslaget i TechnoLawyer  Troy Piersma. Jag instämmer fullständigt. Nyligen lämnade jag en stor firma som använde DeltaView, och samtidigt letade efter ett likvärdigt program efter att ha blivit blåsta av DeltaView’s säljansvariga, av de enkla skälen att de inte var stora nog enligt deras policies. ’My Tabs and Practices master reseller’, Judy Lassek, hade också lett mig till WORLDOX, vilket jag är mycket nöjd med. Hon hade hört om DiffDoc genom sitt nätverk, och jag laddade hem det för att pröva. Först var det tufft att jämföra versioner av samma dokument, men efter att ha fått tillgång till en uppdatering från DiffDoc, så funkar det mycket bra för mig.  Min praktik innebär affärsuppgörelser som kräver granskningskontrakt regelbundet, och programmet fungerar mycket bra när det gäller att genomföra sådana jämförelser. Jag rekommenderar ensamstående och andra att prova ut verktyget. Om inga andra skäl finns så är det i vilket fall en för företaget betydelsefull förändring i dess konkurrens!  Hur som helst skulle det inte gjort stor skillnad om produkten i sig inte hade varit bra."  Michael V. Mulchay, PLC


Jämföra dokument

"Flitig kund service, snabb uppmärksamhet på våra krav och en lysande snabb utveckling, har varit mina erfarenheter från redaktionen på SoftInterface Inc. Redan några timmar efter installation av WordConverterEXE som produkt, så var jag övertygad om att jag gjort rätt i att göra affärer med detta företag.

I flera månader nu, har deras produkt fungerat felfritt i missions- kritisk miljö. Med några enstaka förbättrings- krav som genomfördes och levererades samma dag som de efterfrågades, så har WordconverterEXE sparat oss mycket tid och pengar.

Det har varit ett nöje att förhandla med ert lag. Tack ännu en gång!"

IBM Canada, Toronto, Ontario, Bruce King

 

Dokument Jämförelse för DOC, PDF, XLS.
Jämför enkelt PDF, Doc, XLS, Txt, Rtf, och Html.
Mycket detaljerade rapporter. Röd-linje eller sida-vid-sida vyer. Prova gratis, köp och den är din. Skapande av rapporter.

"Överflöd är produkten av mänsklighetens förmåga att tänka"

"Det förekommer inget som kallas omeriterat överflöd, och om det finns, så varar det inte länge.." (Atlas Shrugged, Ayn Rand).