Kompatybilny z Office 97 do 2019 !

Zwiększ swoje możliwości dzięki narzędziom do porównywania dokumentów firmy SoftInterface.  

 
Przegląd produktów
Nasi klienci
 

LexisNexis

EMC

Adobe

IBM korzysta z programów do porównywania dokumentów firmy Softinterface

Doskonała obsługa klienta, pełna koncentracja na naszych wymaganiach i błyskawiczne opracowanie tematu, oto z czym spotkałem się ze strony pracowników SoftInterface Inc. W ciągu kilku godzin od instalacji...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

"Podoba nam się ten produkt. Działa szybko i dokładnie. Odnajduje wszystkie różnice w dokumentach i dobrze je pokazuje. Polubiliśmy interfejs bo jest łatwy w użyciu. Dlatego kupiliśmy ten program!" Richard M. Baker


Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

Softpedia potwierdza, że program 'Diff Doc jest wolny od programów szpiegowskich, reklam i wirusów

Porównywanie plików za pomocą 'Diff Doc'

(Wszechstronne oprogramowanie do porównywania dokumentów)

English, Deutsch, 日本語, Français, Italiano, Dutch, Espańol, Brazilian Portuguese, Polish, Danish, Swedish, Finnish, KoreanRussian, Romanian, 简体中文, Other Languages

Logo produktu 'Diff Doc'. Wszechstronne oprogramowanie do porównywania dokumentów.

Jeżeli interesuje Cię szybkie i dokładne porównywanie dokumentów, to teraz możesz mieć odpowiednie narzędzie.  'Diff Doc' to bardzo wszechstronny i łatwy w użyciu program do porównywania folderów oraz plików. Wykorzystaj go aby porównywać pliki dowolnego typu, włączając w to pliki MS Word /Excel/ PowerPoint, PDF, RTF, Text, HTML, XML, DOCX i inne.  Nasze narzędzie do porównywania dokumentów działa tak jak powinien działać każdy program: dokładnie, szybko, prosto i tanio.

Kliknij aby pobrać bezpłatną wersję próbną programu Diff Doc dla Windows

Niezależnie od tego który edytor używasz (MS Word, Excel, Wordpad, Notatnik, itp.), po prostu wczytaj plik Oryginalny i plik Zmieniony, naciśnij przycisk "Odśwież i pokaż różnice"  Przycisk rozpoczynający porównywanie zawartości edytorów (lub F5) a po chwili pojawi się okno zawierające porównanie dokumentów. Przed dokonaniem szczegółowego porównania można także porównać foldery aby zobaczyć które pliki zostały zmienione.

 Zobacz  wideo Film demonstrujący działanie oprogramowania porównującego dokumenty

'Diff Doc' wyświetla różnice na dwa sposoby: w jednym oknie lub w oknach sąsiednich. Oba podglądy mają swoje zalety a przełączanie pomiędzy nimi jest tak łatwe jak kliknięcie myszką (lub wciśnięcie F6). Dostępnych jest wiele formatów raportów (np. HTML pokazujący różnice w dwóch kolumnach) oraz opcji pozwalających przekazać analizę różnic współpracownikom.

Jest to jeden z najlepszych programów do porównywania dokumentów. Wypróbuj go... już dzisiaj! Kliknij tutaj aby pobrać bezpłatną wersję próbną. 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, kliknij tutaj aby zapoznać się z pełną dokumentacją.  Wyszczególnienie cech programu oraz krótka prezentacja jego możliwości znajdują się niżej.

 

Najważniejsze cechy ‘Diff Doc’

 • Porównywanie dokumentów MS Word (DOC, DOCX, itp.), Excel, PDF, Rich Text (RTF), Tekst, HTML, XML, PowerPoint lub Wordperfect z zachowaniem ich formatowania.
 • Wybieranie dowolnego fragmentu dowolnego dokumentu (pliku) i porównanie go z innym fragmentem tego lub innego dokumentu (pliku).
 • Porównywanie pojedynczych wyrazów lub znaków. Wyszukiwanie pojedynczych zmienionych liter w zdaniu.
 • Porównywanie pliku dowolnego typu z plikiem dowolnego innego typu (np. dokument MS Word z dokumentem PDF).
 • Wsparcie dwóch podglądów różnic: w oknach sąsiednich albo w jednym oknie.
 • Dopasowywanie kolorów i formatowania wykorzystywanego do zaznaczania różnic w dokumentach.
 • Integracja z powłoką Eksploratora (Eksplorator Windows, Pulpit, Wyszukaj... itp.) w celu szybkiego porównywania. Wykorzystanie prawego klawisza myszy.
 • Łatwe przechodzenie od różnicy do różnicy za pomocą przycisków nawigacyjnych, np.: Następny (F7), Poprzedni (Shift+F7). Wykorzystanie listy rozwijanej w celu przejścia do dowolnej różnicy.
 • Szczegółowe wyróżnianie różnic w paragrafach.
 • Porówywanie tekstu z dowolnej aplikacji za pomocą skopiowania i wklejenia do 'Diff Doc'.
 • Zapisywanie dowolnego podglądu jako pliku w formacie DOC, TXT, RTF albo HTML.
 • Szybkie drukowanie i wysyłanie e-mailem wyników porównania za pomocą szczegółowych raportów HTML z wykorzystaniem obu podglądów (w oknach sąsiednich albo w jednym oknie).
 • Prezentacja raportu jest możliwa także w formie pliku tekstowego albo pliku CSV.
 • Porównanie folderów, szybkie sprawdzenie jakie pliki się różnią a następnie ich porównywanie jednym kliknięciem myszy.
 • Kompatybilny z WORLDOX oraz każdym innym oprogramowaniem zarządzającym dokumentami wspierającym pliki innych firm z wiersza poleceń. Kliknij tutaj aby zobaczyć szczegóły.
 • Możliwość stworzenia dowolnej wersji językowej programu.
 • Uruchamianie z wiersza poleceń oraz tworzenie własnych rozwiązań za pomocą interfejsu ActiveX COM (opcja).

 

Wykorzystanie ‘Diff Doc’ do porównywania dokumentów

Korzystanie z 'Diff Doc' jest proste ponieważ wymaga jedynie skopiowania i wklejenia tekstów (lub wczytania plików) do programu a następnie wciśnięcia przycisku "Odśwież i pokaż różnice" (lub F5).  Naturalnie istnieje wiele opcji i właściwości programu które należy omówić aby można było w pełni wykorzystać jego możliwości.

Program posiada trzy podstawowe zakładki: "Przycisk 'Porównaj pliki' Porównaj pliki", "Przycisk 'Opcje porównywania' Opcje porównywania" oraz "Przycisk 'Opcje raportu' Opcje raportu". Każda z nich jest szczegółowo opisana niżej.

Przycisk 'Porównaj pliki'  Porównaj pliki

W zakładce "Porównaj pliki" wykonuje się większość czynności.  Wyświetlane są tutaj 3 lub 4 pola edytorskie.  Górne dwa pola są zawsze widoczne i zawierają edytor Oryginalny (górne lewe pole) oraz edytor Zmieniony (górne prawe pole).  Wskazówka: można je ukryć/pokazać naciskając klawisz F8.  Poniżej znajduje się pole (albo dwa pola) określane jako edytor różnic.  To właśnie w edytorze (albo w dwóch edytorach) różnic 'Diff Doc' pokazuje i aktualizuje różnice pomiędzy zawartościami edytorów tekstu Oryginalnego i tekstu Zmienionego.

Najpierw należy wypełnić oba pola edytorów: Oryginalnego i Zmienionego.  Można to wykonać poprzez: wczytanie pliku, kopiowanie i wklejenie informacji albo wpisanie nowego tekstu.  Aby wczytać plik, należy użyć klawiszy "Oryginalny" lub "Zmieniony" albo wcisnąć prawy klawisz myszy w polu edytora i użyć menu kontekstowe.  Kopiowanie oraz wklejanie działa w różny sposób dla różnych programów.  Jednakże w większości przypadków po prostu zaznaczenie tekstu i wciśnięcie Ctrl+C spowoduje skopiowanie.  Aby wkleić należy po prostu kliknąć myszą pole edytora i wcisnąć Ctrl+V.

Gdy pola edytorów zawierają już porównywane informacje, należy wcisnąć przycisk "Odśwież i pokaż różnice" Przycisk rozpoczynający porównywanie zawartości edytorów (lub F5). Różnice między zawartościami edytorów zostaną wyświetlone niżej w edytorze (lub dwóch edytorach) różnic.  Proces porównywania można anulować poprzez wciśnięcie przycisku  Przycisk anulowania porównywania na pasku narzędzi.

'Diff Doc' używa określonych kolorów w celu wyróżnienia różnic tekstu.  Poniższa tabela pokazuje kolory domyślne.  Kolory można zmienić w zakładce 'Opcje porównywania'\'Podgląd'.

Kolor Opis
Modyfikacja Znaleziono fragment zmodyfikowany.  W tekście Oryginalnym pokazany jest czcionką czerwoną pogrubioną z przekreśleniem.  W tekście Zmienionym pokazany jest czcionką czerwoną pogrubioną.
Wstawka W dokumencie Zmienionym znaleziono fragment wstawiony.  W tekście pokazany jest czcionką zieloną pogrubioną.
Usunięcie W dokumencie Oryginalnym znaleziono fragment który został usunięty.  W tekście pokazany jest czcionką niebieską pogrubioną z przekreśleniem.

      Sposoby wyróżniania w edytorze różnic (możliwe dostosowanie)

Nawigacja pomiędzy odnalezionymi różnicami (F7, Shift+F7)

Po odświeżeniu podglądu różnic (F5) i jeśli odnaleziona została co najmniej jedna różnica, można korzystać z paska i klawiszy nawigacji.  Poniższa tabela pokazuje dostępne polecenia nawigacyjne:

Przycisk Funkcja
Przycisk 'Idź do pierwszej różnicy'  Ctrl+Shift+F7  Przejdź do pierwszej różnicy

Przycisk 'Idź do poprzedniej różnicy'  Shift+F7

  Przejdź do poprzedniej różnicy

Przycisk 'Idź do następnej różnicy'  F7

  Przejdź do następnej różnicy

Przycisk 'Idź do ostatniej różnicy'  Ctrl+F7

  Przejdź do ostatniej różnicy

Przycisk 'Idź do różnicy zdefiniowanej'  F4

  Przejdź do różnicy określonej indywidualnie

Na pasku narzędziowym znajduje się lista rozwijana którą także można użyć do odnajdywania różnic.

Przełączanie pomiędzy widokami (F6)

Największy przycisk na pasku narzędziowym służy do przełączania pomiędzy widokami "Jedno okno" i "Okna sąsiednie".  Użytkownicy porównujący dokumenty zazwyczaj będą korzystać z podglądu "Jedno okno", natomiast programiści porównujący kody źródłowe wybiorą zwykle podgląd "Okna sąsiednie".  Przełączanie widoku pozwala lepiej zrozumieć jak działa czerwone wyróżnianie.

Przycisk 'Utwórz i pokaż raport' Tworzenie raportów (F2)

Przycisk "Utwórz i pokaż raport" (lub F2) pozwala stworzyć raport według ustawień "Opcje raportu".  Można również wydrukować lub zapisać zawartość dowolnego edytora używając prawy klawisz myszy.  To samo można uzyskać zaznaczając edytor lewym klawiszem myszy i wybierając odpowiednią pozycję z menu Plik.

Przycisk 'Zamień miejscami pliki: Oryginalny i Zmieniony. Odśwież podgląd' Zamiana tekstu Oryginalnego ze Zmienionym (F9)

Przycisk "Zamień miejscami teksty: Oryginalny i Zmieniony. Odśwież podgląd" (lub F9) pozwala przenieść teksty do wzajemnie sąsiednich edytorów a następnie automatycznie odświeżyć podgląd edytora różnic.

Przycisk 'Opcje porównywania' Opcje porównywania

Zakładka "Przycisk 'Opcje porównywania' Opcje porównywania" zawiera wiele pozycji a do najważniejszych należą wymienione poniżej:

Ustawienie Opis
Ignoruj wielkość Wielkość czcionki nie będzie uwzględniana podczas porównywania.
Ignoruj znaki puste Znaki puste (tabulacje, spacje, itp.) nie będą uwzględniane podczas porównywania.
Ignoruj puste wiersze Wiersze całkowicie puste (nie zawierające żadnych znaków, nawet pustych) nie będą uwzględnianie podczas porównywania.
Sygnalizuj dźwiękiem Zakończenie porównywania zostanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym.
Usuń formatowanie Podczas porównywania zostanie uwzględniony tylko tekst a wszelkie formatowanie dokumentów zostanie pominięte.
Porównanie wg znaków Porównywanie uwzględni pojedyncze znaki. Wyłączenie tej opcji oznacza porównywanie wg wyrazów.

 

Przycisk 'Opcje raportu' Opcje raportu

Aby porównać teksty i utworzyć raport należy kliknąć przycisk " Przycisk 'Utwórz i pokaż raport' Utwórz i pokaż raport" (F2).  Zakładka "Przycisk 'Opcje raportu' Opcje raportu" pozwala zdefiniować typ i styl tworzonego raportu.  Dostępne są 4 typy plików raportu: MS Word, HTML, Tekst, oraz CSV (rozdzielany przecinkami).  Typ MS Word zapewnia najwięcej detali i posiada opcje określające potrzeby użytkownika.  Raporty typu HTML posiadają dodatkowo opcję wyboru widoku: "Jedno okno" albo "Okna sąsiednie".

Drukowanie i przesyłanie raportów pocztą elektroniczną

Po utworzeniu plik raportu jest otwierany we właściwej do tego aplikacji.  Raporty DOC są otwierane w MS Word natomiast raporty HTML są pokazywane w przeglądarce internetowej. Obydwie aplikacje pozwalają na zapis, drukowanie i wysłanie e-mailem (zob. menu Plik).  Inne raporty mogą być przeglądane, drukowane, edytowane oraz zapisywane w Notatniku.


"Jestem bardzo zadowolony z tego oprogramowania. Wykonuje dokładnie to czego potrzebuję i pozwala na konfigurację zgodnie z moimi preferencjami. Naprawdę nie mogę powiedzieć nic złego. Jest bardziej dostępny cenowo niż inne programy jakie widziałem i pracuje jak powinno – co mogę powiedzieć o tym oprogramowaniu to to, że korzystałem z CompareRite w przeszłości choć nie ostatnio i nie miałem problemów z przestawieniem się na pracę w tym programie"
--
Neil A. Kaufman-Barrister, Toronto, Ontario, Canada

Opisany w "Inside Microsoft Excel".  Kliknij tutaj aby sprawdzić


Rekomendacja użytkownika programów do porównywania dokumentówWasze produkty robią duże wrażenie, są łatwe w użytkowaniu i kompatybilne ze skryptami a tego właśnie oczekiwaliśmy przy zarządzaniu plikami MS Word i MS Excel.  Dziękuję za stały kontakt podczas użytkowania tych narzędzi.  Mark Purinton EMC Corporation  'Diff Doc'  + 'Convert Doc'


 

Opisano w Recenzja 'Diff Doc' w czasopiśmie prawniczym "Law Office Computing"

"Mam niewielką (2 prawników) firmę prawniczą i cały czas intensywnie korzystamy z prawa handlowego, tworzymy umowy oraz pracujemy w branży nieruchomości. Jak wiele innych osób, byłem sfrustrowany przez źle działające narzędzie porównujące w MS Word. To narzędzie czasami podkreśla całe paragrafy zamiast wyróżnić zmiany. Jak każdy kto pisze na tym forum, także stwierdziłem, że cena programu Delta View jest po prostu zaporowa.

Ostatnio przeczytałem tutaj o Word DocDiff i pobrałem darmową wersję próbną tego programu ze strony internetowej https://www.softinterface.com . Okazało się, że interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty a wyniki (do moich celów) okazały się całkiem niezłe. Program może pokazać kilka różnych podglądów ilustrujących zmiany dokonane w dokumentach oraz może wyświetlić jeden łączny podgląd z "podkreślonymi na czerwono" modyfikacjami i sformatowany w MS Word. Może również utworzyć raporty w których zaznaczone są numery stron i paragrafów gdzie znajdują się wykryte różnice.

Do tej pory korzystałem z programu tylko około dwadzieścia razy i dlatego nie mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to najlepszy program tego typu. Na pewno jednak warto poświęcić czas na pobranie wersji próbnej (za darmo) i sprawdzić samemu." Edward S. Shelton (Shelton and Shelton)


"Znalazłem produkt o nazwie Diff Doc, który wydaje się pracować całkiem dobrze podczas porównywania różnych dokumentów Worda ze sobą! (Nie wiem jak dobrze działa z WordPerfect ale dokumentacja wskazuje, że te pliki są wspierane). Jak wielu z was rozważałem wykorzystanie DeltaView i byłem bardzo niezadowolony z powodu ich niechęci do dyskusji na temat struktury cen. Diff Doc może być uruchomiony z wiersza poleceń więc integracja z systemami zarządzania dokumentacją jest bardzo prosta. Autor w ciągu kilku godzin zmodyfikował dla mnie kod programu tak aby współdziałał z funkcją oznaczania kolejnych wersji w WORLDOX. W zamian za to napisałem dla niego FAQ na temat integracji z WORLDOX. Polecam pobranie wersji próbnej z <https://www.softinterface.com/>." 'Diff Doc'  Troy Piersma, cytat z biuletynu TechnoLawyer Newsletter.


"Właśnie przeczytałem post Troy'a Piersma w TechnoLawyer. I zgadzam się całkowicie. Ostatnio odszedłem z dużej firmy w której stosowano DeltaView i poszukiwałem zamiennika programu ponieważ sprzedawcy DeltaView całkowicie mnie zignorowali gdyż nie byłem wystarczająco duży dla ich polityki sprzedażowej. Mój główny dostawca kart i praktyk, Judy Lassek, włączyła mnie do systemu WORLDOX z którego jestem bardzo zadowolony. To ona słyszała o programie DiffDocs dzięki swoim kontaktom. Zatem pobrałem i wypróbowałem go. Na początku miałem kłopoty z porównywaniem wersji tego samego dokumentu, ale po otrzymaniu aktualizacji od DiffDocs, wszystko zaczęło świetnie działać. Moja praktyka jest transakcyjna, wymagająca ciągłego porównywania kontraktów i ten program świetnie się do tego nadaje. Polecam wszystkim wypróbowanie chociażby z tego powodu, że firma jest tak bardzo inna od swojej konkurencji! Oczywiście nic by to nie zmieniało gdyby produkt sam w sobie nie był dobry."  Michael V. Mulchay, PLC


IBM - nabywca oprogramowania porównującego dokumenty"Doskonała obsługa klienta, pełna koncentracja na naszych wymaganiach i błyskawiczne opracowanie tematu, oto z czym spotkałem się ze strony pracowników SoftInterface Inc. W ciągu kilku godzin od instalacji WordConverterEXE przekonałem się, że dokonałem słusznego wyboru robiąc interes z tą firmą.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy ich produkt pracował bezbłędnie w środowisku o krytycznym znaczeniu. Gdy potrzebne były udoskonalenia, wykonywano i dostarczano je nam tego samego dnia. Program WordconverterEXE oszczędził nam czas i pieniądze.

Współpraca z waszym zespołem była przyjemnością. Jeszcze raz dziękuję!"

IBM Canada, Toronto, Ontario, Bruce King

Kliknij tutaj aby przeczytać informacje o zgodności z 508 Disability.