Kontroluj swoje życie z narzędziem do konwersji plików od Softinterface.


Nawigacja produktu
Klienci

Konwersja dokumentu

Great customer service, prompt attention to our requirements and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

Konwerter pliku

Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future",

Bob Free, Adobe

Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

'Convert Doc'

(Wszechstronne narzędzie do konwersji dokumentów, PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM)

English, Deutsch, Français, Italiano, Brazilian-Portuguese, Espańol, 日本語, Slovak, Polski, Danish Inne Języki

Konwersja dokumentu,Konwerter pliku

'Convert Doc' jest łatwym w użyciu, zaawansowanym narzędziem do konwersji dokumentów.  Jeśli musisz konwertować/obrabiać tysiące plików różnych rodzajów zlokalizowanych w wielu folderach w krótkim czasie - to jest narzędzie dla Ciebie.

Zobacz instruktaż online, kliknij tutaj.

Proszę napisać do nas email sales at softinterface.com jeżeli znajdziesz na tej stronie niepoprawne tłumaczenie.

Konwersja dokumentu,Konwerter pliku

'Convert Doc' może być szczególnie użyteczny jeśli wykonujesz skomplikowane zadania konwersji wg tych samych zasad. Poprzez zapisywanie i wczytywanie plików zadań konwersji, 'Convert Doc' szybko zapamiętuje  wszystkie szczegóły zadań konwersji. 'Convert Doc' może być również uruchomiony z wiersza poleceń umożliwiając użycie plików wsadowych lub może być uruchamiany przez inne programy.

PDF, Tekst, RTF i HTML są najpopularniejszymi formatami, do których konwersji dokonują nasi klienci.  Używając 'Convert Doc' możesz korzystać z naszego algorytmu konwersji lub z algorytmów wbudowanych w MS Word, co daje Ci dużą elastyczność.

To jest najlepsze narzędzie do konwersji jakiego kiedykolwiek używałeś... aż do dzisiaj! Kliknij tutaj by pobrać i wypróbować program za darmo.

Kliknij tutaj po pełną dokumentację.

 

Możliwości 'Convert Doc'

 • Interfejs użytkownika może być widoczny w Twoim ojczystym języku.
 • Obsługa szybkiej konwersji plików PDF, MS Word, RTF, HTML, TXT i więcej.. Nie wymaga MS Word.  Nie wymaga Acrobata
 • Wybór pomiędzy naszym własnym szybkim algorytmem konwersji lub algorytmem MS Word.
 • Doskonała obsługa konwersji PDF. Konwersja PDF do DOC (MS Word), PDF do RTF, PDF do TXT, PDF do HTML, DOC do PDF, RTF do PDF, HTML do PDF itd.
 • PDF, PDF/A-1b
 • Planowanie zadania konwersji w regularnych odstępach czasu.
 • Zapis i przywracanie pełnych ustawień konwersji
 • Specjalne opracowywanie plików obejmujące koncentrację (łączenie), usuwanie dodatkowych wierszy, uruchamianie programów zewnętrznych, znajdowanie i zastępowanie wyrażeń.
 • Obsługa rekursywnych podfolderów
 • Przetwarzanie może być zatrzymane w połowie i ponownie uruchomione później. 
 • Może być dostosowany do wszystkich języków
 • Uruchom z wiersza poleceń lub używając interfejsu COM/ActiveX

Potrzebujesz przekonwertować pliki?  Pobierz i wypróbuj (za darmo)!

Wyjaśnienia dla wiersza poleceń   Przykłady formuł wiersza poleceń

Uwaga: Użytkownicy MS Excel kliknijcie tutaj po dodatkowe narzędzia w tym 'Convert XLS'.  Potrzebujesz przekonwertować pliki PowerPoint? Kliknij tutaj.  Również, jeśli potrzebujesz przekonwertować dokument do Excel sprzęgnij 'Convert Doc' z 'kreatorem Tekst do Excel'.

 

Wiersz poleceń ' Convert Doc '

Wyjaśnienia dla wiersza poleceń

CD może zostać uruchomiony bez interfejsu użytkownika z użyciem wiersza poleceń jak za da dawnych dobrych czasów DOS'a.  Alternatywnie możesz uruchomić program korzystając z systemowego 'znaku zachęty' lub wykorzystując systemowy 'wiersz uruchamiania' w menu START-URUCHOM... Windowsa, wpisując tam komendy.  Ponadto wiersz poleceń może być użyty z wykorzystaniem plików wsadowych (pliki z rozszerzeniem *.BAT). 

 Są dwa sposoby posługiwania się wierszem poleceń:

A)  Określ 'Zadanie konwersji', które zostało utworzone przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika (GUI)

B)   Określ 'Zadanie konwersji' w szczegółach

 

 Określenie 'Zadania konwersji' jest bardzo proste, wystarczy wskazać 'Convert Doc' gdzie ma odszukać powiązane pliki 'Zadań konwersji' *.SII.  Wszystkie szczegóły związane z tym zadaniem są wykonywane za jednym zamachem.

 Określenie 'Zadania konwersji' jest bardziej skomplikowane ale nie wymaga wcześniejszego utworzenia pliku 'Zadania konwersji'.  Dokumentacja zawiera wszechstronną listę przykładów znalezienie prawidłowej komendy powinno być więc jedynie kwestią znalezienia i dostosowania właściwego przykładu do swoich potrzeb.

 Każdy sposób opisano szczegółowo poniżej.

 Ważne: By z powodzeniem używać wiersza poleceń musisz zrobić jedną z poniższych rzeczy:

A) W swoich zmiennych środowiskowych ustaw ścieżkę lokalizacji pliku ConvertDoc.EXE

B) Skopiuj ConvertDoc.EXE do tego samego folderu co plik wsadowy.

Inaczej zobaczysz następujący komunikat błędu:

"'ConvertDoc' nie został rozpoznany jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy."

Określanie 'Zadania konwersji'

Składnia do określenia 'Zadania konwersji'  wygląda następująco

 ConvertDoc/J{PlikZadaniaKonwersji}  [/V] [/L{PlikRejestru}] [/B{RejestrDoPlikuZadania}]

Elementy ujęte powyżej w nawiasy kwadratowe “[ ]” są opcjonalne, wszystkie pozostałe 'przełączniki' są wymagane.  Dlatego /J powinien zawsze być określony w wierszu poleceń.

 Przykład:

By uruchomić 'Zadanie konwersji' określone w "C:\MyJobs\ApplesOranges.SII wpisz następującą komendę w 'Wierszu poleceń':

 ConvertDoc /J"C:\MyJobs\ApplesOranges.SII"

Możesz dodawać lub usuwać spacje między przełącznikami i parametrami.   Przykładowo,  "/C6" jest tym samym co "/C  6".  Przy dłuższych nazwach plików możesz potrzebować wykorzystania cudzysłowów.   Przykładowo /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Określanie 'Zadania konwersji'

Określanie 'Zadania konwersji' jest bardziej skomplikowane, ale nie wymaga wcześniejszego utworzenia pliku 'Zadania konwersji'. Jakkolwiek, ponieważ dokumentacja zawiera wszechstronna listę przykładów, powinno być łatwą sprawą znalezienie przykładu spełniającego nasze wymagania, i zmodyfikowanie ścieżek plików oryginalnego i wynikowego. 

Składnia dla wiersza poleceń wygląda następująco:

 ConvertDoc /S{Oryginalny plik(i)} /F#  /T{Docelowy plik(i)} /C#  [/M#] [/G]  [/V] [/R] [/L{PlikRejestru}] [/B{RejestrDoPlikuZadania}] [/E] [/A#]

Elementy ujęte powyżej w nawiasy kwadratowe “[ ]” są opcjonalne, wszystkie pozostałe 'przełączniki' są wymagane.  Dlatego /S, /T, /C# powinny zawsze być określone w wierszu poleceń.  Jakkolwiek występuje jeden wyjątek, gdy określono /G, przełącznik /T nie jest niezbędny.

Możesz dodawać lub usuwać spacje między przełącznikami i parametrami.   Przykładowo,  "/C6" jest tym samym co "/C  6".  Przy dłuższych nazwach plików możesz potrzebować wykorzystania cudzysłowów.   Przykładowo /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Specyfikacja przełączników wiersza poleceń

 Pełny opis dla każdego przełącznika znajduje się poniżej:

Przełącznik

Znaczenie

/J{Plik}

Określa plik 'zadania konwersji' (*.SII) do wykorzystania.   Musisz mieć wcześniej utworzony plik 'Zadania konwersji' by użyć tego przełącznika.

/S{Plik}

Oryginalny Plik(i), który ma być konwertowany. 

 

Można określić pojedynczy plik wraz z pełną ścieżką (np."D:\MyExcelFiles\MyWordFile.DOC". 

 

Jeśli określisz pojedynczy plik upewnij się, że określiłeś również przełącznik /T dla pojedynczego pliku docelowego (np. "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.PDF".

 

Alternatywnie, można określić całe foldery używając odpowiedniej składni (np. "D:\MyWordFiles\*.DOC").  Jeśli określono cały folder, upewnij się, że przełącznik /T również określa cały folder z nowymi rozszerzeniami plików (np. "D:\MyExcelFiles\*.PDF").

 

Zobacz również /R dla podfolderów.

/F #

Określa typ oryginalnego pliku(ów).  Ścieżka do oryginalnego pliku(ów) jest określona przez przełącznik /S. Ten przełącznik określa typ tego pliku(ów).

 

Ten przełącznik jest wymagań jedynie podczas używania metody konwersji 'Convert Doc' (/M2).  W innym przypadku zostanie zignorowany. Podczas używania MS Word (/M1) można użyć dowolnego typu pliku, który MS Word może rozpoznać.  Używając konwersji PDF, zawsze należy używać PDF jako typu pliku oryginalnego.

 

Zobacz tabelę stałych typów plików  po dopuszczalne wartości.

/T{Plik}

Określa plik(i) docelowy jaki zostanie utworzony w wyniku konwersji.  Ten plik(i) jest tworzony w oparciu o plik oryginalny oraz wybraną metodę konwersji. 

 

Jeśli określisz pojedynczy plik upewnij się, że określiłeś również przełącznik /S dla pojedynczego pliku oryginalnego (np. "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.DOC".

 

Alternatywnie, można określić całe foldery używając odpowiedniej składni (np. "D:\MyWordFiles\*.PDF").  Jeśli określono cały folder, upewnij się, że przełącznik /S równiez określa cały folder z oryginalnymi rozszerzeniami plików (np. "D:\MyExcelFiles\*.DOC")

 

Ten przełącznik jest ignorowany jeśli użyto przełącznika /G.

/C #

Określa typ pliku(ów) docelowego.  Ścieżka do pliku(ów) docelowego jest określona przez przełącznik /T. Ten przełącznik określa typ tego pliku(ów).

 

Zobacz tabelę stałych typów plików  po dostępne wartości.

/G

Zapisywanie plików w ich oryginalnych folderach.  Użyj tego niezależnie od /T by umieścić przekonwertowane pliki w tym samym folderze co pliki oryginalne.

/V

Tryb werbalizowania.  Określ ten przełącznik by po zakończeniu konwersji wyświetlić wiadomość o jej przebiegu.  Zobacz również /L

/R

Wyszukanie i przetworzenie wszystkich plików odnalezionych w podfolderach folderu określonego przełącznikiem /S.  Rekursywne podfoldery. Możesz dodać ten przełącznik jeśli przetwarzasz cały folder z plikami.  Zobacz /S, /T i /G po więcej szczegółów dotyczących wyboru całych folderów do konwersji.

/M #

Określa metodę konwersji,   która ma byc użyta.  Dostępne są następujące wartości:

 

1 = MS Word

2 = 'Convert Doc'  (Wartość domyślna)

3 = Konwersja pliku PDF

 

Ten przełącznik nie jest wymagany jeśli używasz metody konwersji 'Convert Doc'.

 

Zobacz metody konwersjipo dodatkowe szczegóły dotyczące ich stosowania.

/L{Plik}

Określa ścieżkę i nazwę (np. d:\mylogs\WCE.LOG) pliku rejestru. Jeśli określono ten przełącznik zostanie w podanym utworzony plik o określonej nazwie zawierający rezultaty konwersji.  Patrz również /V

/B{Plik}

Zapisz plik Rejestru jako 'Zadanie konwersji'.  Jest to użyteczne jeśli pliki, z który występują problemy mogą być przekonwertowane w późniejszym czasie lub z użyciem innej metody.  /B różni się od /L gdyż pliki generowane przy użyciu /B nie będą zawierały dodatkowych komentarzy, niedopuszczalnych w pliku 'Zadania konwersji'.

/E

Bardzo szybka konwersja PDF do TXT lub PDF do HTM. Użyj tego do super szybkich konwersji. Funkcja będzie działać na większości plików PDF lecz mogą wystąpić problemy z plikami PDF utworzonymi przy użyciu mniej znanych edytorów.

/A#

Zaawansowane opcje PDF do RTF (Sekcja ogólne).  Numer używany w tym parametrze jest używany do określenia kilku rzeczy.  Możesz użyć tego przełącznika tyle razy ile sobie życzysz.  Nie określenie tych opcji spowoduje użycie ustawień ostatnio określonych przez użytkownika w aplikacji (np. gdy nie była uruchomiona z wiersza poleceń).

    UKŁAD DOKUMENTU

         1 = Pojedyncza kolumna

         2 = Wiele kolumn

         3 = Obrona

 

    METODA KONWERSJI

         5 = Zachowaj układ używając spacje i tabulatory

         6 = Wykryj nagłówki PRAWDA

         7 = Wykryj nagłówki FAŁSZ

         8 = Przepływ tekstu

         9 = Użyj pól tekstowych do rozmieszczenia

        10 =  Łącz tekst PRAWDA

        11 =  Łącz tekst FAŁSZ

        12  = Dostosuj odstępy PRAWDA

        13  = Dostosuj odstępy FAŁSZ

 

    OPCJE TEKSTU

       20 = Ujmij tekst PRAWDA

       21 = Ujmij tekst FAŁSZ

       22 = Łącz akapity PRAWDA

       23 = Łącz akapity FAŁSZ

       24 = Zwęż czcionki PRAWDA

       25 = Zwęż czcionki FAŁSZ

       26 = Dostosuj nazwy czcionek PRAWDA

       27 = Dostosuj nazwy czcionek FAŁSZ

       28 = Wyodrębnij hiperłącza PRAWDA

       29 = Wyodrębnij hiperłącza FAŁSZ

 

Przykładowo wiersz poniżej konwertuje plik PDF do RTF używając układ pojedynczej kolumny z polami tekstowymi do pozycjonowania i łączeniem tekstu.

 

'/SE:\Delme\simple.pdf /Te:\delme\Tryme.RTF  /M3 /C3 /A1 /A9  /A10

 

/I{Plik} Użycie specjalnego (a nie domyślnego) pliku konfiguracyjnego (*.ini) dla 'Convert Doc' . Umożliwia to określenie wszystkich ustawień znajdujących się w interfejsie użytkownika z wiersza poleceń. jest to szczególnie przydatne dla tych kilku elementów, które nie są dostępne z wiersza poleceń. Domyślny plik konfiguracyjny może zostać użyty jako szablon, znajduje się on w lokalizacji C:\Windows\CD_SearchHistory.INI

Wszystkie przełączniki wiersza poleceń

Określenie stałej typu pliku

W tej sekcji pokazano sposób wskazania pliku oryginalnego i docelowego określając przełączniki /C# and /F# w wierszu poleceń.   Używane stałe typu pliku są uzależnione od wybranej metody konwersji (Zobacz do sekcji Metody konwersji po więcej informacji).

Metoda: konwersja 'Convert Doc'

Stała typu pliku

Typ pliku

1

Tekst

4

HTML

5

Tekst formatowany RTF

6

Tekst unicode

9

DOC,  Dokument MS Word

*12

Format PDF

13 Word Document (*.DOCX) XML format
*14 PDF/A-1b format

Stałe typów plików (Do użytku z przełącznikiem /M2 /F# i /C# wiersza poleceń)

* = Nie można używać PDF jako oryginalnego typu pliku. Patrz niżej na metodę: 'Konwersja plików PDF'

Metoda: konwersja MS Word

Podczas używania metody konwersji MS Word poniższa tabela ma zastosowanie do określenia stałych typów plików docelowych (przełącznik /C#).  Inne stałe typów plików mogą wystąpić jeśli wybrano opcję "INNE TYPY PLIKÓW" w sekcji plików docelowych interfejsu graficznego (GUI).

 

Stała typu pliku

Typ pliku

Minimum Version

0

Dokument Worda (*.DOC)

 

12

Word Document (*.DOCX) XML format

Office 2007

4

Plik tekstowy Dos (*.TXT)

 

5

Plik tekstowy ze znakami podziału wiersza Dos (*.TXT)

 

7

Tekst zakodowany (*.TXT)

 

8

HTML (*.HTM, *.HTML)

 

6

Tekst formatowany RTF

 

2

Tekst

 

3

Tekst ze znakami podziału wiersza

 

7

Tekst unicode

 

9

Single File Web Page (*.MHT, *.MHTML)

Office 2003

10

Web Page Filtered (*.HTM, *.HTML)

Office 2003

11

XML (MS Word 2003 i późniejsze)

Office 2003

13

Word Macro-enabled Document (*.DOCM)

Office 2007

16

Word default document 'SAVE AS' file format. For Microsoft Office Word 2007 this is DOCX, but can be modified by a user.

Office 2007

17

PDF (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

18

XPS (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

19

Word XML Document (*.XML)

Office 2007

20

Word XML Macro Enabled (*.XML)

Office 2007

? Dowolny plik jaki może być utworzony przez MS Word  

Stałe typów plików do użytku z przełącznikiem /M1 i /C# wiersza poleceń

Metoda: 'Konwersja plików PDF'

Podczas używania metody 'konwersja plików PDF' poniższa tabela ma zastosowanie do określenia argumentów wiersza poleceń dla /C#.  /F# nie jest wymagane, jest to zawsze plik PDF.

Stała typu pliku

Typ pliku

1

Tekst

2

HTML

3

RTF/DOC

Stałe typów plików do użytku z przełącznikiem /M3 i /C# wiersza poleceń

Konwertuj pliki przy użyciu 'Convert Doc', wszechstronnego narzędzia do konwersji plików.

I've pretty much convinced everyone that it's just about the coolest thing going. I'll admit--I didn't even read the instructions and I was still able to convert everything I needed in just a few seconds. Fantastic. There are other products out there, and some of them are cheaper, but none of them work as elegantly as yours. Becky Dudley National College of Business & Technology

"Thanks. The product is terrific. It did exactly what I needed it to do. I had 1321 text files I needed to convert to Word. It did it in about 6 minutes." Don Geiger Cullen an Dykman

 Konwersja dokumentu
Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future", Bob Free, Adobe

 

HP IT Outsourcing ServicesAbsolutely awesome. The product worked beyond what we expected. I am going to recommend the full version to our web team. Ron Johnson  HP BPO, formally EDS - BPO US Request Management.

Konwersja dokumentu ATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., a leading provider of clinical information management products for physician practices and the healthcare industry, recently chose Convert Doc, a document conversion utility, from SoftInterface, Inc. as its product of choice to convert "Office" style documents to standard text files.

"We are very pleased with our decision to go with Convert Doc," commented Tim Lewis, MDdatacor Vice President of Information Systems. "It is a resource efficient program that currently converts over 75,000 documents a day for us. We like the fact that the program has a command line interface that allows us to integrate it into our automation routine. We evaluated other software packages costing 10 to 20 times more, but selected Convert Doc due to its speed and SoftInterface's service. We have been very pleased with how quickly SoftInterface's development team responds to our feedback and requests."

   

Konwersja dokumentu"Great customer service, prompt attention to our requirements, and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing the WordConverterEXE product, I was convinced that I made the right choice in doing business with this company.

For several months now, their product has been working in mission critical environment flawlessly. With a few enhancement requests that were completed and delivered the same day they were asked for, WordconverterEXE has saved us time and money.

It was a pleasure dealing with your team. Thanks Again!"

Bruce King

IBM Canada, Toronto, Ontario


"Just read the TechnoLawyer post from Troy Piersma. I concur completely.  I recently left a big firm which used DeltaView, and looked to get an equivalent program after being blown off by the DeltaView sales rep because I wasn't big enough for their policy. My Tabs and Practices master reseller, Judy Lassek, had also put me in WORLDOX, with which I am very pleased. She had heard of DiffDocs through her network, and I downloaded it and tried it out. I had a hard time comparing versions of the same document at first, but after receiving an update from DiffDocs, it has worked very well for me. My practice is transactional, requiring revising contracts regularly, and the program works great for doing that kind of comparison. I recommend that solos and others try it out, if for no other reason than the company is such a refreshing change from its competition! However, that wouldn't make much difference if the product itself weren't good."  Michael V. Mulchay, PLC

 

 

Google