Kontroluj swoje ycie z narzdziem do konwersji plikw od Softinterface.


Nawigacja produktu
Klienci

Konwersja dokumentu

Great customer service, prompt attention to our requirements and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

Konwerter pliku

Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future",

Bob Free, Adobe

Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

'Convert Doc'

(Wszechstronne narzdzie do konwersji dokumentw, PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM)

English, Deutsch, Franais, Italiano, Brazilian-Portuguese, Espaol, 日本語, Slovak, Polski, Danish Inne Jzyki

Konwersja dokumentu,Konwerter pliku

'Convert Doc' jest atwym w uyciu, zaawansowanym narzdziem do konwersji dokumentw.  Jeli musisz konwertowa/obrabia tysice plikw rnych rodzajw zlokalizowanych w wielu folderach w krtkim czasie - to jest narzdzie dla Ciebie.

Zobacz instrukta online, kliknij tutaj.

Prosz napisa do nas email sales at softinterface.com jeeli znajdziesz na tej stronie niepoprawne tumaczenie.

Konwersja dokumentu,Konwerter pliku

'Convert Doc' moe by szczeglnie uyteczny jeli wykonujesz skomplikowane zadania konwersji wg tych samych zasad. Poprzez zapisywanie i wczytywanie plikw zada konwersji, 'Convert Doc' szybko zapamituje  wszystkie szczegy zada konwersji. 'Convert Doc' moe by rwnie uruchomiony z wiersza polece umoliwiajc uycie plikw wsadowych lub moe by uruchamiany przez inne programy.

PDF, Tekst, RTF i HTML s najpopularniejszymi formatami, do ktrych konwersji dokonuj nasi klienci.  Uywajc 'Convert Doc' moesz korzysta z naszego algorytmu konwersji lub z algorytmw wbudowanych w MS Word, co daje Ci du elastyczno.

To jest najlepsze narzdzie do konwersji jakiego kiedykolwiek uywae... a do dzisiaj! Kliknij tutaj by pobra i wyprbowa program za darmo.

Kliknij tutaj po pen dokumentacj.

 

Moliwoci 'Convert Doc'

 • Interfejs uytkownika moe by widoczny w Twoim ojczystym jzyku.
 • Obsuga szybkiej konwersji plikw PDF, MS Word, RTF, HTML, TXT i wicej.. Nie wymaga MS Word.  Nie wymaga Acrobata
 • Wybr pomidzy naszym wasnym szybkim algorytmem konwersji lub algorytmem MS Word.
 • Doskonaa obsuga konwersji PDF. Konwersja PDF do DOC (MS Word), PDF do RTF, PDF do TXT, PDF do HTML, DOC do PDF, RTF do PDF, HTML do PDF itd.
 • PDF, PDF/A-1b
 • Planowanie zadania konwersji w regularnych odstpach czasu.
 • Zapis i przywracanie penych ustawie konwersji
 • Specjalne opracowywanie plikw obejmujce koncentracj (czenie), usuwanie dodatkowych wierszy, uruchamianie programw zewntrznych, znajdowanie i zastpowanie wyrae.
 • Obsuga rekursywnych podfolderw
 • Przetwarzanie moe by zatrzymane w poowie i ponownie uruchomione pniej. 
 • Moe by dostosowany do wszystkich jzykw
 • Uruchom z wiersza polece lub uywajc interfejsu COM/ActiveX

Potrzebujesz przekonwertowa pliki?  Pobierz i wyprbuj (za darmo)!

Wyjanienia dla wiersza polece   Przykady formu wiersza polece

Uwaga: Uytkownicy MS Excel kliknijcie tutaj po dodatkowe narzdzia w tym 'Convert XLS'.  Potrzebujesz przekonwertowa pliki PowerPoint? Kliknij tutaj.  Rwnie, jeli potrzebujesz przekonwertowa dokument do Excel sprzgnij 'Convert Doc' z 'kreatorem Tekst do Excel'.

 

Wiersz polece ' Convert Doc '

Wyjanienia dla wiersza polece

CD moe zosta uruchomiony bez interfejsu uytkownika z uyciem wiersza polece jak za da dawnych dobrych czasw DOS'a.  Alternatywnie moesz uruchomi program korzystajc z systemowego 'znaku zachty' lub wykorzystujc systemowy 'wiersz uruchamiania' w menu START-URUCHOM... Windowsa, wpisujc tam komendy.  Ponadto wiersz polece moe by uyty z wykorzystaniem plikw wsadowych (pliki z rozszerzeniem *.BAT). 

 S dwa sposoby posugiwania si wierszem polece:

A)  Okrel 'Zadanie konwersji', ktre zostao utworzone przy uyciu graficznego interfejsu uytkownika (GUI)

B)   Okrel 'Zadanie konwersji' w szczegach

 

 Okrelenie 'Zadania konwersji' jest bardzo proste, wystarczy wskaza 'Convert Doc' gdzie ma odszuka powizane pliki 'Zada konwersji' *.SII.  Wszystkie szczegy zwizane z tym zadaniem s wykonywane za jednym zamachem.

 Okrelenie 'Zadania konwersji' jest bardziej skomplikowane ale nie wymaga wczeniejszego utworzenia pliku 'Zadania konwersji'.  Dokumentacja zawiera wszechstronn list przykadw znalezienie prawidowej komendy powinno by wic jedynie kwesti znalezienia i dostosowania waciwego przykadu do swoich potrzeb.

 Kady sposb opisano szczegowo poniej.

 Wane: By z powodzeniem uywa wiersza polece musisz zrobi jedn z poniszych rzeczy:

A) W swoich zmiennych rodowiskowych ustaw ciek lokalizacji pliku ConvertDoc.EXE

B) Skopiuj ConvertDoc.EXE do tego samego folderu co plik wsadowy.

Inaczej zobaczysz nastpujcy komunikat bdu:

"'ConvertDoc' nie zosta rozpoznany jako polecenie wewntrzne lub zewntrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy."

Okrelanie 'Zadania konwersji'

Skadnia do okrelenia 'Zadania konwersji'  wyglda nastpujco

 ConvertDoc/J{PlikZadaniaKonwersji}  [/V] [/L{PlikRejestru}] [/B{RejestrDoPlikuZadania}]

Elementy ujte powyej w nawiasy kwadratowe “[ ]” s opcjonalne, wszystkie pozostae 'przeczniki' s wymagane.  Dlatego /J powinien zawsze by okrelony w wierszu polece.

 Przykad:

By uruchomi 'Zadanie konwersji' okrelone w "C:\MyJobs\ApplesOranges.SII wpisz nastpujc komend w 'Wierszu polece':

 ConvertDoc /J"C:\MyJobs\ApplesOranges.SII"

Moesz dodawa lub usuwa spacje midzy przecznikami i parametrami.   Przykadowo,  "/C6" jest tym samym co "/C  6".  Przy duszych nazwach plikw moesz potrzebowa wykorzystania cudzysoww.   Przykadowo /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Okrelanie 'Zadania konwersji'

Okrelanie 'Zadania konwersji' jest bardziej skomplikowane, ale nie wymaga wczeniejszego utworzenia pliku 'Zadania konwersji'. Jakkolwiek, poniewa dokumentacja zawiera wszechstronna list przykadw, powinno by atw spraw znalezienie przykadu speniajcego nasze wymagania, i zmodyfikowanie cieek plikw oryginalnego i wynikowego. 

Skadnia dla wiersza polece wyglda nastpujco:

 ConvertDoc /S{Oryginalny plik(i)} /F#  /T{Docelowy plik(i)} /C#  [/M#] [/G]  [/V] [/R] [/L{PlikRejestru}] [/B{RejestrDoPlikuZadania}] [/E] [/A#]

Elementy ujte powyej w nawiasy kwadratowe “[ ]” s opcjonalne, wszystkie pozostae 'przeczniki' s wymagane.  Dlatego /S, /T, /C# powinny zawsze by okrelone w wierszu polece.  Jakkolwiek wystpuje jeden wyjtek, gdy okrelono /G, przecznik /T nie jest niezbdny.

Moesz dodawa lub usuwa spacje midzy przecznikami i parametrami.   Przykadowo,  "/C6" jest tym samym co "/C  6".  Przy duszych nazwach plikw moesz potrzebowa wykorzystania cudzysoww.   Przykadowo /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Specyfikacja przecznikw wiersza polece

 Peny opis dla kadego przecznika znajduje si poniej:

Przecznik

Znaczenie

/J{Plik}

Okrela plik 'zadania konwersji' (*.SII) do wykorzystania.   Musisz mie wczeniej utworzony plik 'Zadania konwersji' by uy tego przecznika.

/S{Plik}

Oryginalny Plik(i), ktry ma by konwertowany. 

 

Mona okreli pojedynczy plik wraz z pen ciek (np."D:\MyExcelFiles\MyWordFile.DOC". 

 

Jeli okrelisz pojedynczy plik upewnij si, e okrelie rwnie przecznik /T dla pojedynczego pliku docelowego (np. "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.PDF".

 

Alternatywnie, mona okreli cae foldery uywajc odpowiedniej skadni (np. "D:\MyWordFiles\*.DOC").  Jeli okrelono cay folder, upewnij si, e przecznik /T rwnie okrela cay folder z nowymi rozszerzeniami plikw (np. "D:\MyExcelFiles\*.PDF").

 

Zobacz rwnie /R dla podfolderw.

/F #

Okrela typ oryginalnego pliku(w).  cieka do oryginalnego pliku(w) jest okrelona przez przecznik /S. Ten przecznik okrela typ tego pliku(w).

 

Ten przecznik jest wymaga jedynie podczas uywania metody konwersji 'Convert Doc' (/M2).  W innym przypadku zostanie zignorowany. Podczas uywania MS Word (/M1) mona uy dowolnego typu pliku, ktry MS Word moe rozpozna.  Uywajc konwersji PDF, zawsze naley uywa PDF jako typu pliku oryginalnego.

 

Zobacz tabel staych typw plikw  po dopuszczalne wartoci.

/T{Plik}

Okrela plik(i) docelowy jaki zostanie utworzony w wyniku konwersji.  Ten plik(i) jest tworzony w oparciu o plik oryginalny oraz wybran metod konwersji. 

 

Jeli okrelisz pojedynczy plik upewnij si, e okrelie rwnie przecznik /S dla pojedynczego pliku oryginalnego (np. "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.DOC".

 

Alternatywnie, mona okreli cae foldery uywajc odpowiedniej skadni (np. "D:\MyWordFiles\*.PDF").  Jeli okrelono cay folder, upewnij si, e przecznik /S rwniez okrela cay folder z oryginalnymi rozszerzeniami plikw (np. "D:\MyExcelFiles\*.DOC")

 

Ten przecznik jest ignorowany jeli uyto przecznika /G.

/C #

Okrela typ pliku(w) docelowego.  cieka do pliku(w) docelowego jest okrelona przez przecznik /T. Ten przecznik okrela typ tego pliku(w).

 

Zobacz tabel staych typw plikw  po dostpne wartoci.

/G

Zapisywanie plikw w ich oryginalnych folderach.  Uyj tego niezalenie od /T by umieci przekonwertowane pliki w tym samym folderze co pliki oryginalne.

/V

Tryb werbalizowania.  Okrel ten przecznik by po zakoczeniu konwersji wywietli wiadomo o jej przebiegu.  Zobacz rwnie /L

/R

Wyszukanie i przetworzenie wszystkich plikw odnalezionych w podfolderach folderu okrelonego przecznikiem /S.  Rekursywne podfoldery. Moesz doda ten przecznik jeli przetwarzasz cay folder z plikami.  Zobacz /S, /T i /G po wicej szczegw dotyczcych wyboru caych folderw do konwersji.

/M #

Okrela metod konwersji,   ktra ma byc uyta.  Dostpne s nastpujce wartoci:

 

1 = MS Word

2 = 'Convert Doc'  (Warto domylna)

3 = Konwersja pliku PDF

 

Ten przecznik nie jest wymagany jeli uywasz metody konwersji 'Convert Doc'.

 

Zobacz metody konwersjipo dodatkowe szczegy dotyczce ich stosowania.

/L{Plik}

Okrela ciek i nazw (np. d:\mylogs\WCE.LOG) pliku rejestru. Jeli okrelono ten przecznik zostanie w podanym utworzony plik o okrelonej nazwie zawierajcy rezultaty konwersji.  Patrz rwnie /V

/B{Plik}

Zapisz plik Rejestru jako 'Zadanie konwersji'.  Jest to uyteczne jeli pliki, z ktry wystpuj problemy mog by przekonwertowane w pniejszym czasie lub z uyciem innej metody.  /B rni si od /L gdy pliki generowane przy uyciu /B nie bd zawieray dodatkowych komentarzy, niedopuszczalnych w pliku 'Zadania konwersji'.

/E

Bardzo szybka konwersja PDF do TXT lub PDF do HTM. Uyj tego do super szybkich konwersji. Funkcja bdzie dziaa na wikszoci plikw PDF lecz mog wystpi problemy z plikami PDF utworzonymi przy uyciu mniej znanych edytorw.

/A#

Zaawansowane opcje PDF do RTF (Sekcja oglne).  Numer uywany w tym parametrze jest uywany do okrelenia kilku rzeczy.  Moesz uy tego przecznika tyle razy ile sobie yczysz.  Nie okrelenie tych opcji spowoduje uycie ustawie ostatnio okrelonych przez uytkownika w aplikacji (np. gdy nie bya uruchomiona z wiersza polece).

    UKAD DOKUMENTU

         1 = Pojedyncza kolumna

         2 = Wiele kolumn

         3 = Obrona

 

    METODA KONWERSJI

         5 = Zachowaj ukad uywajc spacje i tabulatory

         6 = Wykryj nagwki PRAWDA

         7 = Wykryj nagwki FASZ

         8 = Przepyw tekstu

         9 = Uyj pl tekstowych do rozmieszczenia

        10 =  cz tekst PRAWDA

        11 =  cz tekst FASZ

        12  = Dostosuj odstpy PRAWDA

        13  = Dostosuj odstpy FASZ

 

    OPCJE TEKSTU

       20 = Ujmij tekst PRAWDA

       21 = Ujmij tekst FASZ

       22 = cz akapity PRAWDA

       23 = cz akapity FASZ

       24 = Zw czcionki PRAWDA

       25 = Zw czcionki FASZ

       26 = Dostosuj nazwy czcionek PRAWDA

       27 = Dostosuj nazwy czcionek FASZ

       28 = Wyodrbnij hipercza PRAWDA

       29 = Wyodrbnij hipercza FASZ

 

Przykadowo wiersz poniej konwertuje plik PDF do RTF uywajc ukad pojedynczej kolumny z polami tekstowymi do pozycjonowania i czeniem tekstu.

 

'/SE:\Delme\simple.pdf /Te:\delme\Tryme.RTF  /M3 /C3 /A1 /A9  /A10

 

/I{Plik} Uycie specjalnego (a nie domylnego) pliku konfiguracyjnego (*.ini) dla 'Convert Doc' . Umoliwia to okrelenie wszystkich ustawie znajdujcych si w interfejsie uytkownika z wiersza polece. jest to szczeglnie przydatne dla tych kilku elementw, ktre nie s dostpne z wiersza polece. Domylny plik konfiguracyjny moe zosta uyty jako szablon, znajduje si on w lokalizacji C:\Windows\CD_SearchHistory.INI

Wszystkie przeczniki wiersza polece

Okrelenie staej typu pliku

W tej sekcji pokazano sposb wskazania pliku oryginalnego i docelowego okrelajc przeczniki /C# and /F# w wierszu polece.   Uywane stae typu pliku s uzalenione od wybranej metody konwersji (Zobacz do sekcji Metody konwersji po wicej informacji).

Metoda: konwersja 'Convert Doc'

Staa typu pliku

Typ pliku

1

Tekst

4

HTML

5

Tekst formatowany RTF

6

Tekst unicode

9

DOC,  Dokument MS Word

*12

Format PDF

13 Word Document (*.DOCX) XML format
*14 PDF/A-1b format

Stae typw plikw (Do uytku z przecznikiem /M2 /F# i /C# wiersza polece)

* = Nie mona uywa PDF jako oryginalnego typu pliku. Patrz niej na metod: 'Konwersja plikw PDF'

Metoda: konwersja MS Word

Podczas uywania metody konwersji MS Word ponisza tabela ma zastosowanie do okrelenia staych typw plikw docelowych (przecznik /C#).  Inne stae typw plikw mog wystpi jeli wybrano opcj "INNE TYPY PLIKW" w sekcji plikw docelowych interfejsu graficznego (GUI).

 

Staa typu pliku

Typ pliku

Minimum Version

0

Dokument Worda (*.DOC)

 

12

Word Document (*.DOCX) XML format

Office 2007

4

Plik tekstowy Dos (*.TXT)

 

5

Plik tekstowy ze znakami podziau wiersza Dos (*.TXT)

 

7

Tekst zakodowany (*.TXT)

 

8

HTML (*.HTM, *.HTML)

 

6

Tekst formatowany RTF

 

2

Tekst

 

3

Tekst ze znakami podziau wiersza

 

7

Tekst unicode

 

9

Single File Web Page (*.MHT, *.MHTML)

Office 2003

10

Web Page Filtered (*.HTM, *.HTML)

Office 2003

11

XML (MS Word 2003 i pniejsze)

Office 2003

13

Word Macro-enabled Document (*.DOCM)

Office 2007

16

Word default document 'SAVE AS' file format. For Microsoft Office Word 2007 this is DOCX, but can be modified by a user.

Office 2007

17

PDF (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

18

XPS (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

19

Word XML Document (*.XML)

Office 2007

20

Word XML Macro Enabled (*.XML)

Office 2007

? Dowolny plik jaki moe by utworzony przez MS Word  

Stae typw plikw do uytku z przecznikiem /M1 i /C# wiersza polece

Metoda: 'Konwersja plikw PDF'

Podczas uywania metody 'konwersja plikw PDF' ponisza tabela ma zastosowanie do okrelenia argumentw wiersza polece dla /C#.  /F# nie jest wymagane, jest to zawsze plik PDF.

Staa typu pliku

Typ pliku

1

Tekst

2

HTML

3

RTF/DOC

Stae typw plikw do uytku z przecznikiem /M3 i /C# wiersza polece

Konwertuj pliki przy uyciu 'Convert Doc', wszechstronnego narzdzia do konwersji plikw.

I've pretty much convinced everyone that it's just about the coolest thing going. I'll admit--I didn't even read the instructions and I was still able to convert everything I needed in just a few seconds. Fantastic. There are other products out there, and some of them are cheaper, but none of them work as elegantly as yours. Becky Dudley National College of Business & Technology

"Thanks. The product is terrific. It did exactly what I needed it to do. I had 1321 text files I needed to convert to Word. It did it in about 6 minutes." Don Geiger Cullen an Dykman

 Konwersja dokumentu
Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future", Bob Free, Adobe

 

HP IT Outsourcing ServicesAbsolutely awesome. The product worked beyond what we expected. I am going to recommend the full version to our web team. Ron Johnson  HP BPO, formally EDS - BPO US Request Management.

Konwersja dokumentu ATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., a leading provider of clinical information management products for physician practices and the healthcare industry, recently chose Convert Doc, a document conversion utility, from SoftInterface, Inc. as its product of choice to convert "Office" style documents to standard text files.

"We are very pleased with our decision to go with Convert Doc," commented Tim Lewis, MDdatacor Vice President of Information Systems. "It is a resource efficient program that currently converts over 75,000 documents a day for us. We like the fact that the program has a command line interface that allows us to integrate it into our automation routine. We evaluated other software packages costing 10 to 20 times more, but selected Convert Doc due to its speed and SoftInterface's service. We have been very pleased with how quickly SoftInterface's development team responds to our feedback and requests."

   

Konwersja dokumentu"Great customer service, prompt attention to our requirements, and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing the WordConverterEXE product, I was convinced that I made the right choice in doing business with this company.

For several months now, their product has been working in mission critical environment flawlessly. With a few enhancement requests that were completed and delivered the same day they were asked for, WordconverterEXE has saved us time and money.

It was a pleasure dealing with your team. Thanks Again!"

Bruce King

IBM Canada, Toronto, Ontario


"Just read the TechnoLawyer post from Troy Piersma. I concur completely.  I recently left a big firm which used DeltaView, and looked to get an equivalent program after being blown off by the DeltaView sales rep because I wasn't big enough for their policy. My Tabs and Practices master reseller, Judy Lassek, had also put me in WORLDOX, with which I am very pleased. She had heard of DiffDocs through her network, and I downloaded it and tried it out. I had a hard time comparing versions of the same document at first, but after receiving an update from DiffDocs, it has worked very well for me. My practice is transactional, requiring revising contracts regularly, and the program works great for doing that kind of comparison. I recommend that solos and others try it out, if for no other reason than the company is such a refreshing change from its competition! However, that wouldn't make much difference if the product itself weren't good."  Michael V. Mulchay, PLC

 

 

Google