Konvertovat DOC, konverzia PDF Software konvertuje dokumenty rchlo a jednoducho.


Product Navigation
Customers
 

konverzia DOC

Great customer service, prompt attention to our requirements and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

konverzia PDF

Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future",

Bob Free, Adobe

 
Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

'Convert Doc' (konverzia DOC, konverzia PDF)

Utility na koverziu dokumentov, PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM

English Deutsch Franais Italiano Brazilian-Portuguese Espańol 日本語 Slovak Polski Danish Other Languages

 

Conversão de Arquivoskonverzia PDF'Convert Doc'  ('Konverzia DOC') je na pouvanie jednoduch, ete sofistikovanejia konvertovacia utilita dokumentov.   Ak potrebujete konvertova/spracova tisce sborov s rozmanitmi typmi sborov vo viacerch prieinkoch v krtkom ase, toto je ten prav nstroj.

'Konverzia DOC' me by zvl᚝ uiton, ak potrebujete konvertova sbory pravidelne. Po uloen a alom vyvolan konvertovanho sboru, 'Konverzia DOC' rchlo pripomenie vetky lohy konverzie a ich podrobnosti. 'Konverzia DOC' mono spusti aj z prkazovho riadka umoujc tak prcu v sboroch batch alebo ho mono spusti aj z druhch programov.

PDF, Text, RTF a HTML s u naich zkaznkov obben formty konvertovanch sborov.   S 'Konverzia DOC' mete pouva nae konvertovacie algoritmy, i tie zostaven s MS Word, o  vm poskytuje vek flexibilitu.

Je to najlep nstroj na konverziu sborov, ak ste kedy pouvali... ete dnes! Kliknite tu, stiahnite si ho a vyskajte zadarmo.

Kliknite tu, pre pln dokumentciu.

 

Funkcie 'Konverzia DOC'

 • Podporuje rchlu konverziu PDF (konverzia PDF), MS Word, RTF, HTML, TXT a viac.. MS Word SA NEVYADUJE.  Acrobat SA NEVYADUJE.

 • Vborne skonvertuje z PDF do RTF (MS Word).
 • Vyberte si medzi algoritmami: nam vlastnm rchlym a MS Words.

 • Formt PDF podporovan.  PDF do RTF/DOC, PDF do TXT, PDF do HTML, DOC do PDF, RTF do PDF, HTML do PDF at.

 • PDF, PDF/A-1b

 • Tabuka samoobslunch konvertovacch prc v pravidelnch intervaloch.

 • Ulo komplexn konvertovacie konfigurcie, aby sa mohli znova vyvola

 • pecilne procesy so sbormi vrtane zreazenia, odstrnenia extra riadkov, spania 3.skupiny programov, hadania a nahrdzania vrazov.

 • Podporuje rekurzvne podprieinky

 • Batch mono zastavi na pol ceste a pokraova neskr. 

 • Mon prispsobenie vo vetkch jazykoch

 • Automatizova z prkazovho riadka alebo s rozhranm COM/ActiveX

Potrebujete konvertova sbory?  Stiahnite si a vyskajte (zadarmo)!

O prkazovom riadku   Prklady pouitia prkazovho riadka

Poznmka: Pouvatelia MS Excel kliknite tu pre doplnkov nstroje vrtane 'Convert XLS'.  Potrebujete konvertova sbory PowerPoint? Kliknite tu.  Taktie ak potrebujete konvertova dokument do Excelu skombinujte 'Konverzia DOC' s 'Text To Excel Wizard'.

 

 

Prkazov riadok 'Konverzia DOC'

O prkazovom riadku

CD mono spusti bez uvateskho rozhrania s argumentom prkazovho riadka tak ako v starch dobrch DOS-ckych asoch.  Ak chcete poui prkazov riadok mete vyui aj 'command prompt' alebo ponuku START-RUN vo Windows.  Napokon, rozhranie prkazovho riadka mono pouva zo sborov batch (sbory s prponou *.BAT ). 

 S dva spsoby pouvania prkazovho riadka:

A)  Vyberie sa "Konvertovacia prca" vytvoren pomocou grafickho uvateskho rozhrania (GUI)

B)   Podrobne sa ur "Konvertovacia loha"

 

 Vber "Konvertovacej prce" je vemi jednoduch, len muste programu 'Konverzia DOC' poveda, kde hada  dan sbor *.SII na "Konvertovaciu prcu".  Vetky podrobnosti svisiace s lohou sa zaraz vypracuj.

 Vber "Konvertovacej lohy" je ovea zdhavej, ale nevyaduje dopredu vytvori sbor na "Konvertovaciu prcu".

 O kadom z postupov sa podrobnejie pojednva niie.

 Dleit: Aby ste mohli prkazov riadok spene pouva, muste urobi jeden z tchto krokov:

A) Vlote cestu do vaich premennch prostredia tam, kde je umiestnen ConvertDoc.EXE

B) Skoprujte ConvertDoc.EXE do prieinka so sborom batch.

Inak sa uke chyba:

"Nemono rozozna, i je 'ConvertDoc' vntorn alebo vonkaj prkaz, operovaten

program alebo sbor batch."

Vber "Konvertovacej prce"

Syntax pre Vber "Konvertovacej prce" :

 ConvertDoc /J{ConversionJobFile}  [/V] [/L{LogFile}] [/B{LogToJobFile}]

Poloky uveden hore v hranatch ztvorkch [ ] s voliten, ostatn sa vyaduj.  Teda /J by malo by na prkazovom riadku vdy uren.

 Prklad:

Aby sa spustila "Konvertovacia prca" vybran s "C:\MyJobs\ApplesOranges.SII" napte do 'Command Prompt':

 ConvertDoc /J"C:\MyJobs\ApplesOranges.SII"

Medzery medzi prepnami a parametrami mete prida i odobra.  Naprklad,  "/C6" je to ist ako "/C  6".  Pri dlhch nzvoch sa me vyadova pouitie dvojitch uvodzoviek.  Naprklad /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Vber "Konvertovacej lohy"

 Syntax pre prkazov riadok :

 ConvertDoc /S{Pvodn sbory} /F#  /T{Cieov sbory} /C#  [/M#] [/G]  [/V] [/R] [/L{Sbor Log}] [/B{LogToJobFile}] [/E] [/A#]

Vyie uveden poloky v hranatch ztvorkch [ ] s voliten, ostatn sa vyaduje.  Teda /S, /T, /C# by na prkazovom riadku malo by  vdy uren.  Je jedna vnimka  a to ke /G je uren, /T nie je nutn.

Medzery medzi prepnami a parametrami mete prida i odobra.  Naprklad,  "/C6" je to ist ako "/C  6".  Pri dlhch nzvoch sa me vyadova pouitie dvojitch uvodzoviek.  Naprklad /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Urovanie prepnaov cez prkazov riadok

 Tu s opisy jednotlivch prepnaov:

Prepna

Vznam

/J{File}

Vytvra sbor (*.SII) na "Konvertovaciu prcu".  Aby ste mohli tento prepna poui, muste dopredu vytvori sbor na "Konvertovaciu prcu".

/S{File}

Pvodn sbory na konvertovanie. 

 

Jednoduch sbor vrtane jeho plnej cesty mono vybra pre jednoduch konverziu sboru (to jest "D:\MyExcelFiles\MyWordFile.DOC". 

 

Ak vyberte jedin sbor, uistite sa, i aj prepna /T vyber jedin vstupn sbor (to jest "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.PDF".

 

Alebo mete vybra cel prieinky pomocou hviezdiiek (to jest "D:\MyWordFiles\*.DOC").  Ak vyberte cel prieinok, uistite sa, i aj /S uruje cel prieinok s pvodnou prponou sboru. (to jest "D:\MyExcelFiles\*.PDF").

 

Pozrite si aj /R pre podprieinky.

/F #

Typ pvodnch sborov.  Pvodn cesta sborov sa vyber s prepnaom /S. Tento prepna vyber typ tchto sborov.

 

Tento prepna sa vyaduje len pri pouvan spsobu konverzie s 'Konverzia DOC' (/M2).  Inak bude ignorovan. Ke pouvate MS Word (/M1), mete poui akkovek typ sboru, ktor MS Word rozoznva.  Ke pouvate Konverziu PDF, vdy pouite sbor PDF ako pvodn typ sboru.

 

Pozrite si, prosm, tabuku Typovch kontnt  s monmi hodnotami.

/T{File}

Cieov sbory vytvoren po konverzii.  Tieto sbory s vytvoren z pvodnch sborov vybranm konvertovacm spsobom. 

 

Ak vyberte jedin sbor, uistite sa, i aj prepna /S vyber jedin vstupn sbor (to jest "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.DOC".

 

Alebo mete vybra cel prieinky pomocou hviezdiiek (to jest "D:\MyWordFiles\*.PDF").  Ak vyberte cel prieinok, uistite sa, i aj /T uruje cel adresr s novou cieovou prponou sboru. (to jest "D:\MyExcelFiles\*.DOC")

 

Ak je pouvan prepna /G, tento prepna je ignorovan.

/C #

Typ cieovch sborov.  Cieov cesty s uren s prepnami /T alebo /G. Tento prepna uruje typ tchto sborov.

 

Pozrite si, prosm tabuku Typovch kontnt  s monmi hodnotami.

/G

Uloi sbory do ich pvodnch prieinkov.  Poui namiesto /T aby sa konvertovan sbory umiestnili do prieinka s pvodnmi sbormi.

/V

Uvravenos.  Urite tento prepna aby sa vm zobrazilo okno s informciami o prebehnutej konverzii.  Pozrite aj /L

/R

Vyberie a spracuje vetky sbory njden v podprieinku urenom s prepnaom /S.  Rekurzvne podprieinky.  Tento prepna mete poui, ke upravujete cel prieinky sborov.  Pozrite /S, /T  a /G pre viac podrobnost o vyberan celch prieinkov na konverziu.

/M #

Vyber spsob konverzie.   Mon s tieto hodnoty:

 

1 = MS Word

2 = 'Konverzia DOC'  (Nastaven)

3 = Konverzia sborov PDF (konverzia PDF)

 

Tento prepna sa nevyaduje pri pouit spsobu konverzie s 'Konverzia DOC'.

 

Pre alie podrobnosti urovania tejto hodnoty pozrite Spsoby konverzie.

/L{File}

Cesta a nzov sboru log (to jest d:\mylogs\WCE.LOG). Ak je tento prepna uren, tak sa vytvor sbor log s danou cestou a menom a vpu sa do vsledky konverzie.  Pozrite aj /V

/B{File}

Uloi sbor log ako "Konvertovaciu prcu".  Je to uiton, ke sbory, ktor maj problm, sa mu upravi neskr alebo inm spsobom.  /B je odlin od /L vtedy, ke sbor vytvoren s /B nebude obsahova cudzie komentre nepovolen v sbore na "Konvertovacie prce".

/E

Vemi rchla konverzia PDF do TXT alebo PDF do HTM. Pouvajte na super rchle konverzie. Bude pracova s vinou PDF, ale problm me nasta pri PDF vytvorench s menej znmymi editormi PDF.

/A#

Pokroil voliten poloky PDF do RTF (Hlavn oblas).  slo uveden v tomto parametri uruje niekoko vec.  Tento prepna mete uri tokokrt, kokokrt si elte.  Neurenie konkrtnej poloky spsob automatick nastavenie naposledy zvolenej hodnoty uvateom aplikcie (to jest zvolenej pri spusten inak ako cez prkazov riadok).

    ROZLOENIE DOKUMENTU

         1 = Jednozvzkov rozloenie

         2 = Viaczvzkov rozloenie

         3 = Pojednvanie

 

    SPSOB KONVERZIE

         5 = Zachova rozloenie pouitm medzier a tabultorov

         6 = Njs zhlavie NO

         7 = Njs zhlavie NIE

         8 = Tok Textu

         9 = Poui TEXTOV   RMY pre PRESN umiestnenie

        10 =  Zli text NO

        11 =  Zli text NIE

        12  = Prispsobi umiestnenie medzier NO

        13  = Prispsobi umiestnenie medzier NIE

 

    VOLITEN POLOKY TEXTU

       20 = Zahrn text NO

       21 = Zahrn text NIE

       22 = Zli odseky NO

       23 = Zli odseky NIE

       24 = Zmeni psmo NO

       25 = Zmeni psmo NIE

       26 = Prispsobi nzvy fontov NO

       27 = Prispsobi nzvy fontov NIE

       28 = Vypsa hyperlinky NO

       29 = Vypsa hyperlinky NIE

 

Naprklad riadok pod tmto textom skonvertuje sbor PDF do RTF pouitm jednozvzkovho rozhrania s textovm rmcom kvli presnej polohe a zli text.

 

'/SE:\Delme\simple.pdf /Te:\delme\Tryme.RTF  /M3 /C3 /A1 /A9  /A10

 

Vetky prepnae prkazovho riadku

Vber typovch kontnt

Tto kapitola je prrukou pre tch, o uruj /C# a /F#, zdrojov a cieov typy sborov z prkazovho riadka.  Pouit typov kontanty zvisia od pouitho spsobu konvertovania (Pre viac informcii, pozrite, prosm, kapitolu o Spsoboch konvertovania ).

Konvertovanie s 'Konverzia DOC'

Prklad sprvnej tabuky vberu argumentov /C# a /F# cez prkazov riadok pri pouit tohto spsobu:

Typov kontanta

Typ sboru

1

Text

4

HTML

5

RTF Rich Text Format

6

Unicode Text

9

DOC,  MS Word Doc

*12

PDF format

13 Word Document (*.DOCX) XML format
*14 PDF/A-1b format

 Typov kontanty (pri pouvan prepnaov /M2 /F# a /C# cez prkazov riadok.

* = PDF ako pvodn formt nemono poui. Pozrite niie spsob 'Konverzie sboru PDF'

Konvertovanie s MS Word

Prklad sprvnej tabuky cieovch typovch kontnt pri pouit tohto spsobu (prepna /C# ).  alie typov kontanty sa zobrazia vberom pomocou GUI z "INCH TYPOV SBOROV".

Typov kontanta

Typ sboru

Minimum Version

0

Word Document (*.DOC)

 

12

Word Document (*.DOCX) XML format

Office 2007

4

DOS Text (*.TXT)

 

5

DOS Text - Line Breaks (*.TXT)

 

7

Encoded Text (*.TXT)

 

8

HTML (*.HTM, *.HTML)

 

6

Rich Text Format (RTF)

 

2

Text

 

3

Text Line Breaks

 

7

Unicode Text

 

9

Single File Web Page (*.MHT, *.MHTML)

Office 2003

10

Web Page Filtered (*.HTM, *.HTML)

Office 2003

11

XML Document

Office 2003

13

Word Macro-enabled Document (*.DOCM)

Office 2007

16

Word default document SAVE AS file format. For Microsoft Office Word 2007 this is DOCX, but can be modified by a user.

Office 2007

17

PDF (requires Microsoft Add-in Microsoft Save as PDF or XPS)

Office 2007

18

XPS (requires Microsoft Add-in Microsoft Save as PDF or XPS)

Office 2007

19

Word XML Document (*.XML)

Office 2007

20

Word XML Macro Enabled (*.XML)

Office 2007

 Typov kontanty pri pouvan prepnaov /M1 a /C# cez prkazov riadok

'Konverzia PDF'

Prklad sprvnej tabuky vberu argumentov v /C# v prkazovom riadku.  /F# sa nevyaduje, predpoklad sa typ PDF.

Typov kontanta

Typ sboru

1

Text

2

HTML

3

RTF/DOC

Typov kontanty pri pouvan prepnaov /M3 a /C# cez prkazov riadok

Konvertujte s 'Konverzia DOC', rozsiahlym nstrojom na konvertovanie sborov.

 

I've pretty much convinced everyone that it's just about the coolest thing going. I'll admit--I didn't even read the instructions and I was still able to convert everything I needed in just a few seconds. Fantastic. There are other products out there, and some of them are cheaper, but none of them work as elegantly as yours. Becky Dudley National College of Business & Technology

"Thanks. The product is terrific. It did exactly what I needed it to do. I had 1321 text files I needed to convert to Word. It did it in about 6 minutes." Don Geiger Cullen an Dykman

 konverzia PDF
Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future", Bob Free, Adobe

 

HP IT Outsourcing ServicesAbsolutely awesome. The product worked beyond what we expected. I am going to recommend the full version to our web team. Ron Johnson  HP BPO, formally EDS - BPO US Request Management.

konverzia PDFATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., a leading provider of clinical information management products for physician practices and the healthcare industry, recently chose Convert Doc, a document conversion utility, from SoftInterface, Inc. as its product of choice to convert "Office" style documents to standard text files.

"We are very pleased with our decision to go with Convert Doc," commented Tim Lewis, MDdatacor Vice President of Information Systems. "It is a resource efficient program that currently converts over 75,000 documents a day for us. We like the fact that the program has a command line interface that allows us to integrate it into our automation routine. We evaluated other software packages costing 10 to 20 times more, but selected Convert Doc due to its speed and SoftInterface's service. We have been very pleased with how quickly SoftInterface's development team responds to our feedback and requests."

konverzia DOC"Great customer service, prompt attention to our requirements, and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing the WordConverterEXE product, I was convinced that I made the right choice in doing business with this company.

For several months now, their product has been working in mission critical environment flawlessly. With a few enhancement requests that were completed and delivered the same day they were asked for, WordconverterEXE has saved us time and money.

 

It was a pleasure dealing with your team. Thanks Again!"

Bruce King

IBM Canada, Toronto, Ontario

 

 

Google

pecilna ponuka: Kpte si 'Convert Doc' a dostanete 'Convert XLS', 'Convert Image' a 'Convert PowerPoint' zadarmo!