Konvertovat DOC, konverzia PDF Software konvertuje dokumenty rýchlo a jednoducho.


Product Navigation
Customers
 

konverzia DOC

Great customer service, prompt attention to our requirements and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

konverzia PDF

Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future",

Bob Free, Adobe

 
Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

'Convert Doc' (konverzia DOC, konverzia PDF)

Utility na koverziu dokumentov, PDF, DOC, DOCX, TXT, RTF, HTM

English Deutsch Français Italiano Brazilian-Portuguese Espańol 日本語 Slovak Polski Danish Other Languages

 

Conversão de Arquivoskonverzia PDF'Convert Doc'  ('Konverzia DOC') je na používanie jednoduchá, ešte sofistikovanejšia konvertovacia utilita dokumentov.   Ak potrebujete konvertovať/spracovať tisíce súborov s rozmanitými typmi súborov vo viacerých priečinkoch v krátkom čase, toto je ten pravý nástroj.

'Konverzia DOC' môže byť zvlášť užitočný, ak potrebujete konvertovať súbory pravidelne. Po uložení a ďalšom vyvolaní konvertovaného súboru, 'Konverzia DOC' rýchlo pripomenie všetky úlohy konverzie a ich podrobnosti. 'Konverzia DOC' možno spustiť aj z príkazového riadka umožňujúc tak prácu v súboroch batch alebo ho možno spustiť aj z druhých programov.

PDF, Text, RTF a HTML sú u našich zákazníkov obľúbené formáty konvertovaných súborov.   S 'Konverzia DOC' môžete používať naše konvertovacie algoritmy, či tie zostavené s MS Word, čo  vám poskytuje veľkú flexibilitu.

Je to najlepší nástroj na konverziu súborov, aký ste kedy používali... ešte dnes! Kliknite tu, stiahnite si ho a vyskúšajte zadarmo.

Kliknite tu, pre plnú dokumentáciu.

 

Funkcie 'Konverzia DOC'

 • Podporuje rýchlu konverziu PDF (konverzia PDF), MS Word, RTF, HTML, TXT a viac.. MS Word SA NEVYŽADUJE.  Acrobat SA NEVYŽADUJE.

 • Výborne skonvertuje z PDF do RTF (MS Word).
 • Vyberte si medzi algoritmami: naším vlastným rýchlym a MS Words.

 • Formát PDF podporovaný.  PDF do RTF/DOC, PDF do TXT, PDF do HTML, DOC do PDF, RTF do PDF, HTML do PDF atď.

 • PDF, PDF/A-1b

 • Tabuľka samoobslužných konvertovacích prác v pravidelných intervaloch.

 • Uloží komplexné konvertovacie konfigurácie, aby sa mohli znova vyvolať

 • Špeciálne procesy so súbormi vrátane zreťazenia, odstránenia extra riadkov, spúšťania 3.skupiny programov, hľadania a nahrádzania výrazov.

 • Podporuje rekurzívne podpriečinky

 • Batch možno zastaviť na pol ceste a pokračovať neskôr. 

 • Možné prispôsobenie vo všetkých jazykoch

 • Automatizovať z príkazového riadka alebo s rozhraním COM/ActiveX

Potrebujete konvertovať súbory?  Stiahnite si a vyskúšajte (zadarmo)!

O príkazovom riadku   Príklady použitia príkazového riadka

Poznámka: Používatelia MS Excel kliknite tu pre doplnkové nástroje vrátane 'Convert XLS'.  Potrebujete konvertovať súbory PowerPoint? Kliknite tu.  Taktiež ak potrebujete konvertovať dokument do Excelu skombinujte 'Konverzia DOC' s 'Text To Excel Wizard'.

 

 

Príkazový riadok 'Konverzia DOC'

O príkazovom riadku

CD možno spustiť bez užívateľského rozhrania s argumentom príkazového riadka tak ako v starých dobrých DOS-áckych časoch.  Ak chcete použiť príkazový riadok môžete využiť aj 'command prompt' alebo ponuku START-RUN vo Windows.  Napokon, rozhranie príkazového riadka možno používať zo súborov batch (súbory s príponou *.BAT ). 

 Sú dva spôsoby používania príkazového riadka:

A)  Vyberie sa "Konvertovacia práca" vytvorená pomocou grafického užívateľského rozhrania (GUI)

B)   Podrobne sa určí "Konvertovacia úloha"

 

 Výber "Konvertovacej práce" je veľmi jednoduchý, len musíte programu 'Konverzia DOC' povedať, kde hľadať  daný súbor *.SII na "Konvertovaciu prácu".  Všetky podrobnosti súvisiace s úlohou sa zaraz vypracujú.

 Výber "Konvertovacej úlohy" je oveľa zdĺhavejší, ale nevyžaduje dopredu vytvoriť súbor na "Konvertovaciu prácu".

 O každom z postupov sa podrobnejšie pojednáva nižšie.

 Dôležité: Aby ste mohli príkazový riadok úspešne používať, musíte urobiť jeden z týchto krokov:

A) Vložte cestu do vašich premenných prostredia tam, kde je umiestnený ConvertDoc.EXE

B) Skopírujte ConvertDoc.EXE do priečinka so súborom batch.

Inak sa ukáže chyba:

"Nemožno rozoznať, či je 'ConvertDoc' vnútorný alebo vonkajší príkaz, operovateľný

program alebo súbor batch."

Výber "Konvertovacej práce"

Syntax pre Výber "Konvertovacej práce" :

 ConvertDoc /J{ConversionJobFile}  [/V] [/L{LogFile}] [/B{LogToJobFile}]

Položky uvedené hore v hranatých zátvorkách “[ ]” sú voliteľné, ostatné sa vyžadujú.  Teda /J by malo byť na príkazovom riadku vždy určené.

 Príklad:

Aby sa spustila "Konvertovacia práca" vybraná s "C:\MyJobs\ApplesOranges.SII" napíšte do 'Command Prompt':

 ConvertDoc /J"C:\MyJobs\ApplesOranges.SII"

Medzery medzi prepínačmi a parametrami môžete pridať či odobrať.  Napríklad,  "/C6" je to isté ako "/C  6".  Pri dlhých názvoch sa môže vyžadovať použitie dvojitých uvodzoviek.  Napríklad /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Výber "Konvertovacej úlohy"

 Syntax pre príkazový riadok :

 ConvertDoc /S{Pôvodné súbory} /F#  /T{Cieľové súbory} /C#  [/M#] [/G]  [/V] [/R] [/L{Súbor Log}] [/B{LogToJobFile}] [/E] [/A#]

Vyššie uvedené položky v hranatých zátvorkách “[ ]” sú voliteľné, ostatné sa vyžaduje.  Teda /S, /T, /C# by na príkazovom riadku malo byť  vždy určené.  Je jedna výnimka  a to keď /G je určené, /T nie je nutné.

Medzery medzi prepínačmi a parametrami môžete pridať či odobrať.  Napríklad,  "/C6" je to isté ako "/C  6".  Pri dlhých názvoch sa môže vyžadovať použitie dvojitých uvodzoviek.  Napríklad /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Určovanie prepínačov cez príkazový riadok

 Tu sú opisy jednotlivých prepínačov:

Prepínač

Význam

/J{File}

Vytvára súbor (*.SII) na "Konvertovaciu prácu".  Aby ste mohli tento prepínač použiť, musíte dopredu vytvoriť súbor na "Konvertovaciu prácu".

/S{File}

Pôvodné súbory na konvertovanie. 

 

Jednoduchý súbor vrátane jeho úplnej cesty možno vybrať pre jednoduchú konverziu súboru (to jest "D:\MyExcelFiles\MyWordFile.DOC". 

 

Ak vyberáte jediný súbor, uistite sa, či aj prepínač /T vyberá jediný výstupný súbor (to jest "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.PDF".

 

Alebo môžete vybrať celé priečinky pomocou hviezdičiek (to jest "D:\MyWordFiles\*.DOC").  Ak vyberáte celý priečinok, uistite sa, či aj /S určuje celý priečinok s pôvodnou príponou súboru. (to jest "D:\MyExcelFiles\*.PDF").

 

Pozrite si aj /R pre podpriečinky.

/F #

Typ pôvodných súborov.  Pôvodná cesta súborov sa vyberá s prepínačom /S. Tento prepínač vyberá typ týchto súborov.

 

Tento prepínač sa vyžaduje len pri používaní spôsobu konverzie s 'Konverzia DOC' (/M2).  Inak bude ignorovaná. Keď používate MS Word (/M1), môžete použiť akýkoľvek typ súboru, ktorý MS Word rozoznáva.  Keď používate Konverziu PDF, vždy použite súbor PDF ako pôvodný typ súboru.

 

Pozrite si, prosím, tabuľku Typových konštánt  s možnými hodnotami.

/T{File}

Cieľové súbory vytvorené po konverzii.  Tieto súbory sú vytvorené z pôvodných súborov vybraným konvertovacím spôsobom. 

 

Ak vyberáte jediný súbor, uistite sa, či aj prepínač /S vyberá jediný vstupný súbor (to jest "D:\MyExcelFiles\TargetOutput.DOC".

 

Alebo môžete vybrať celé priečinky pomocou hviezdičiek (to jest "D:\MyWordFiles\*.PDF").  Ak vyberáte celý priečinok, uistite sa, či aj /T určuje celý adresár s novou cieľovou príponou súboru. (to jest "D:\MyExcelFiles\*.DOC")

 

Ak je používaný prepínač /G, tento prepínač je ignorovaný.

/C #

Typ cieľových súborov.  Cieľové cesty sú určené s prepínačmi /T alebo /G. Tento prepínač určuje typ týchto súborov.

 

Pozrite si, prosím tabuľku Typových konštánt  s možnými hodnotami.

/G

Uložiť súbory do ich pôvodných priečinkov.  Použiť namiesto /T aby sa konvertované súbory umiestnili do priečinka s pôvodnými súbormi.

/V

Uvravenosť.  Určite tento prepínač aby sa vám zobrazilo okno s informáciami o prebehnutej konverzii.  Pozrite aj /L

/R

Vyberie a spracuje všetky súbory nájdené v podpriečinku určenom s prepínačom /S.  Rekurzívne podpriečinky.  Tento prepínač môžete použiť, keď upravujete celé priečinky súborov.  Pozrite /S, /T  a /G pre viac podrobností o vyberaní celých priečinkov na konverziu.

/M #

Vyberá spôsob konverzie.   Možné sú tieto hodnoty:

 

1 = MS Word

2 = 'Konverzia DOC'  (Nastavené)

3 = Konverzia súborov PDF (konverzia PDF)

 

Tento prepínač sa nevyžaduje pri použití spôsobu konverzie s 'Konverzia DOC'.

 

Pre ďalšie podrobnosti určovania tejto hodnoty pozrite Spôsoby konverzie.

/L{File}

Cesta a názov súboru log (to jest d:\mylogs\WCE.LOG). Ak je tento prepínač určený, tak sa vytvorí súbor log s danou cestou a menom a vpíšu sa doň výsledky konverzie.  Pozrite aj /V

/B{File}

Uložiť súbor log ako "Konvertovaciu prácu".  Je to užitočné, keď súbory, ktoré majú problém, sa môžu upraviť neskôr alebo iným spôsobom.  /B je odlišné od /L vtedy, keď súbor vytvorený s /B nebude obsahovať cudzie komentáre nepovolené v súbore na "Konvertovacie práce".

/E

Veľmi rýchla konverzia PDF do TXT alebo PDF do HTM. Používajte na super rýchle konverzie. Bude pracovať s väčšinou PDF, ale problém môže nastať pri PDF vytvorených s menej známymi editormi PDF.

/A#

Pokročilé voliteľné položky PDF do RTF (Hlavná oblasť).  Číslo uvedené v tomto parametri určuje niekoľko vecí.  Tento prepínač môžete určiť toľkokrát, koľkokrát si želáte.  Neurčenie konkrétnej položky spôsobí automatické nastavenie naposledy zvolenej hodnoty užívateľom aplikácie (to jest zvolenej pri spustení inak ako cez príkazový riadok).

    ROZLOŽENIE DOKUMENTU

         1 = Jednozväzkové rozloženie

         2 = Viaczväzkové rozloženie

         3 = Pojednávanie

 

    SPÔSOB KONVERZIE

         5 = Zachovať rozloženie použitím medzier a tabulátorov

         6 = Nájsť záhlavie ÁNO

         7 = Nájsť záhlavie NIE

         8 = Tok Textu

         9 = Použiť TEXTOVÉ   RÁMY pre PRESNÉ umiestnenie

        10 =  Zlúčiť text ÁNO

        11 =  Zlúčiť text NIE

        12  = Prispôsobiť umiestnenie medzier ÁNO

        13  = Prispôsobiť umiestnenie medzier NIE

 

    VOLITEĽNÉ POLOŽKY TEXTU

       20 = Zahrnúť text ÁNO

       21 = Zahrnúť text NIE

       22 = Zlúčiť odseky ÁNO

       23 = Zlúčiť odseky NIE

       24 = Zmenšiť písmo ÁNO

       25 = Zmenšiť písmo NIE

       26 = Prispôsobiť názvy fontov ÁNO

       27 = Prispôsobiť názvy fontov NIE

       28 = Vypísať hyperlinky ÁNO

       29 = Vypísať hyperlinky NIE

 

Napríklad riadok pod týmto textom skonvertuje súbor PDF do RTF použitím jednozväzkového rozhrania s textovým rámcom kvôli presnej polohe a zlúči text.

 

'/SE:\Delme\simple.pdf /Te:\delme\Tryme.RTF  /M3 /C3 /A1 /A9  /A10

 

Všetky prepínače príkazového riadku

Výber typových konštánt

Táto kapitola je príručkou pre tých, čo určujú /C# a /F#, zdrojové a cieľové typy súborov z príkazového riadka.  Použité typové konštanty závisia od použitého spôsobu konvertovania (Pre viac informácii, pozrite, prosím, kapitolu o Spôsoboch konvertovania ).

Konvertovanie s 'Konverzia DOC'

Príklad správnej tabuľky výberu argumentov /C# a /F# cez príkazový riadok pri použití tohto spôsobu:

Typová konštanta

Typ súboru

1

Text

4

HTML

5

RTF Rich Text Format

6

Unicode Text

9

DOC,  MS Word Doc

*12

PDF format

13 Word Document (*.DOCX) XML format
*14 PDF/A-1b format

 Typové konštanty (pri používaní prepínačov /M2 /F# a /C# cez príkazový riadok.

* = PDF ako pôvodný formát nemožno použiť. Pozrite nižšie spôsob 'Konverzie súboru PDF'

Konvertovanie s MS Word

Príklad správnej tabuľky cieľových typových konštánt pri použití tohto spôsobu (prepínač /C# ).  Ďalšie typové konštanty sa zobrazia výberom pomocou GUI z "INÝCH TYPOV SÚBOROV".

Typová konštanta

Typ súboru

Minimum Version

0

Word Document (*.DOC)

 

12

Word Document (*.DOCX) XML format

Office 2007

4

DOS Text (*.TXT)

 

5

DOS Text - Line Breaks (*.TXT)

 

7

Encoded Text (*.TXT)

 

8

HTML (*.HTM, *.HTML)

 

6

Rich Text Format (RTF)

 

2

Text

 

3

Text Line Breaks

 

7

Unicode Text

 

9

Single File Web Page (*.MHT, *.MHTML)

Office 2003

10

Web Page Filtered (*.HTM, *.HTML)

Office 2003

11

XML Document

Office 2003

13

Word Macro-enabled Document (*.DOCM)

Office 2007

16

Word default document ‘SAVE AS’ file format. For Microsoft Office Word 2007 this is DOCX, but can be modified by a user.

Office 2007

17

PDF (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

18

XPS (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

19

Word XML Document (*.XML)

Office 2007

20

Word XML Macro Enabled (*.XML)

Office 2007

 Typové konštanty pri používaní prepínačov /M1 a /C# cez príkazový riadok

'Konverzia PDF'

Príklad správnej tabuľky výberu argumentov v /C# v príkazovom riadku.  /F# sa nevyžaduje, predpokladá sa typ PDF.

Typová konštanta

Typ súboru

1

Text

2

HTML

3

RTF/DOC

Typové konštanty pri používaní prepínačov /M3 a /C# cez príkazový riadok

Konvertujte s 'Konverzia DOC', rozsiahlym nástrojom na konvertovanie súborov.

 

I've pretty much convinced everyone that it's just about the coolest thing going. I'll admit--I didn't even read the instructions and I was still able to convert everything I needed in just a few seconds. Fantastic. There are other products out there, and some of them are cheaper, but none of them work as elegantly as yours. Becky Dudley National College of Business & Technology

"Thanks. The product is terrific. It did exactly what I needed it to do. I had 1321 text files I needed to convert to Word. It did it in about 6 minutes." Don Geiger Cullen an Dykman

 konverzia PDF
Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future", Bob Free, Adobe

 

HP IT Outsourcing ServicesAbsolutely awesome. The product worked beyond what we expected. I am going to recommend the full version to our web team. Ron Johnson  HP BPO, formally EDS - BPO US Request Management.

konverzia PDFATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., a leading provider of clinical information management products for physician practices and the healthcare industry, recently chose Convert Doc, a document conversion utility, from SoftInterface, Inc. as its product of choice to convert "Office" style documents to standard text files.

"We are very pleased with our decision to go with Convert Doc," commented Tim Lewis, MDdatacor Vice President of Information Systems. "It is a resource efficient program that currently converts over 75,000 documents a day for us. We like the fact that the program has a command line interface that allows us to integrate it into our automation routine. We evaluated other software packages costing 10 to 20 times more, but selected Convert Doc due to its speed and SoftInterface's service. We have been very pleased with how quickly SoftInterface's development team responds to our feedback and requests."

konverzia DOC"Great customer service, prompt attention to our requirements, and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing the WordConverterEXE product, I was convinced that I made the right choice in doing business with this company.

For several months now, their product has been working in mission critical environment flawlessly. With a few enhancement requests that were completed and delivered the same day they were asked for, WordconverterEXE has saved us time and money.

 

It was a pleasure dealing with your team. Thanks Again!"

Bruce King

IBM Canada, Toronto, Ontario

 

 

Google

Špeciálna ponuka: Kúpte si 'Convert Doc' a dostanete 'Convert XLS', 'Convert Image' a 'Convert PowerPoint' zadarmo!