Office 2013 kompatibel!

Forøg dine muligheder med fil konverterings værktøjer fra Softinterface.


Product Navigation
Customers
 

Dokument konvertering

God kundeservice, Hurtig respon på vores ønsker lynhurtig udvikling har været min oplevelse med personalet hos Softinterface Inc. Få timer efter installering ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario

Fil konvertering

Adobe Systems Inc. vælger 'Convert Doc'.  Der er lavet en speciel site licens med Adobe som tillader dem at installere 'Convert Doc' på deres servere.  De vil primært bruge det til at konvertere Doc til HTML . "Vi ser frem til at anvende Deres produkt, og til et muligt fremtidigt samarbejde",

Bob Free, Adobe

Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA

Fil konvertering uden spyware

'Convert Doc'

(Dokument konverterings værktøj, PDF, DOC, TXT, RTF, HTM)

Engelsk Tysk Fransk Italiensk Braziliansk-Portugisisk Spansk 日本語 Slovensk Polsk Danish Andre sprog

 

dokument konvertering, Fil konvertering

'Convert Doc' er enkelt at bruge, og alligevel et avanceret dokument konverterings værktøj.   Hvis du har brug for på meget kort tid at kunne konvertere/manipulere tusindvis af filer af forskellig type, placeret i mange forskellige biblioteker, er dette værktøjet.

Se en quick start online demonstration, klik her.

'Convert Doc' kan være specielt brugbart hvis du har brug for komplicerede fil konverteringer med jævne mellemrum. Ved at gemme og genbruge en konverterings jobfil, kan 'Convert Doc' hurtigt genkalde alle fil konverterings opgaverne i detaljer.

Endelig kan, 'Convert Doc' køres fra kommando linien hvilket gør, at den kan bruges i batch filer eller kan køres inde fra andre programmer.

PDF, Text, RTF og HTML er blandt favorit formaterne som vores kunder konverterer deres filer til.  Med 'Convert Doc' kan du bruge vores konverterings algoritme, eller dem der ligger i MS Word, hvilket giver dig en ekstrem flexibilitet.

Det er det bedste fil konverterings værktøj du nogensinde har brugt... Klik her for at downloade og prøve det gratis.

Klik her for at se den fulde dokumentation.

‘Convert Doc’ indhold

 • Programmet findes på dansk, så du kan arbejde på  dit eget sprog.
 • Understøtter hurtig konvertering af PDF, MS Word, RTF, HTML, TXT og flere.. MS Word er IKKE påkrævet.  Acrobat er IKKE påkrævet.
 • Vælg mellem at bruge vores egen hurtige konvertering eller MS Words konverterings algoritme.
 • Fantastisk PDF konverterings support. Konvertér PDF til DOC (MS Word), PDF til RTF, PDF til TXT, PDF til HTML, DOC til PDF, RTF til PDF, HTML til PDF etc.  
 • PDF, PDF/A-1b
 • Skemalæg uovervågede konverterings jobs med jævne mellemrum.
 • Gem og genkald komplekse konverterings indstillinger.
 • Special behandling af filer herunder sammenlægning (fletning), Sletning af ekstra linier, start af 3. parts programmer, søg og erstat funktion.
 • Understøtter underbiblioteker.
 • Batch processer kan stoppes undervejs og gestartes på et senere tidspunkt. 
 • Automatisér fra kommando linien eller med COM/ActiveX interfacet.

Har du brug for at konvertere filer?  Download og prøv det (gratis)!

Command Line beskrivelse   Eksempler på Command Line afvikling

OBS: MS Excel brugere kan klikke her for yderligere værktøjer, herunder 'Convert XLS'.  Har du brug for at konvertere PowerPoint filer? Klik her.  Hvis du har brug for at konvertere et dokument til Excel kan du kombinere 'Convert Doc' med 'Text to Excel Wizard'.

 

 

‘ Convert Doc ’ Command Line

Command Line beskrivelse

CD kan køres nogenlunde ligesom kommando prompten i de gode gamle DOS dage.  Alternativt kan man afvikle kommandoer via operativ systemets 'command prompt' eller fra Windows under START-KØR menuen hvor kommandoen kan skrives ind.  Endelig kan man bruge et kommando linie interface som afvikler Batch filer (filer med *.BAT extension). 

 Der er 2 måder at angribe Command Line på:

A)  Angiv et 'Conversion Job' som blev opbygget med det grafiske bruger interface (GUI)

B)   Angiv en detaljeret 'Conversion Task'

 

 Beskrivelsen af et 'Conversion Job' er ganske enkelt, da man blot behøver fortælle 'Convert Doc' placeringen af den tilhørende *.SII 'Conversion Job' fil.  Alle detaljer om denne opgave udføres i en og samme omgang.

 Beskrivelsen af en 'Conversion Task' er meget mere omfattende, men kræver ikke at man først har lavet en 'Conversion Job' fil.  Documentationen indeholder en fyldig beskrivelse af eksempler, så det burde blot være et spørgsmål om at finde et eksempel og tilpasse det til den konkrete opgave .

 De forskellige metoder bliver gennemgået mere detaljeret herunder.

 Vigtigt: for at bruge Command Line hensigtsmæssigt er man nødt til at gøre følgende:

A) Anfør path til ConvertDoc.EXE i dine variabler

B) Kopiér ConvertDoc.EXE til samme bibliotek som batch filen.

Ellers vil du få følgende fejl:

"'ConvertDoc' kan ikke genkendes som en intern eller ekstern kommando, .exe program eller batch fil."

Specificering af et 'Conversion Job'

Syntaxen for specificering af et 'Conversion Job'  er:

 ConvertDoc /J{ConversionJobFile}  [/V] [/L{LogFile}] [/B{LogtoJobFile}]

De muligheder som herover er indsat i “[ ]” er valgfri, mens alle andre ‘switches’ er krævede.  Derfor bør /J altid anføres på kommando linien.

 Eksempel:

for at køre det 'Conversion Job' der er anført af "C:\MyJobs\ApplesOranges.SII" skal man skrive følgende ind i 'Command Prompt':

 ConvertDoc /J"C:\MyJobs\ApplesOranges.SII"

Du kan vælge at medtage eller at undlade mellemrum mellem switche and parametre.  F.eks.,  "/C6" er det samme som "/C  6".  Ved lange filnavne kan det være nødvendigt at bruge anførselstegn.  F.eks. /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Opstil en 'Conversion Task'

Opstilling af en 'Conversion Task' er lidt mere omstændelig, men kræver ikke en forudgående opbygning af en 'Conversion Job' fil. Men da dokumentationen indeholder en omfattende liste af eksempler, burde det være en enkel sag at finde det eksempel som passer til opgaven, og så ændre stien til input og output filerne. 

Syntaxen for Command Line er:

 ConvertDoc /S{Original File(s)} /F#  /T{Target File(s)} /C#  [/M#] [/G]  [/V] [/R] [/L{LogFile}] [/B{LogtoJobFile}] [/E] [/A#]

Mulighederne som herover står i “[ ]” er valfri, mens alle andre ‘switches’ er krævede.  Derfor skal /S, /T, /C# altid anføres på Command Line.  Der er dog en undtagelse  , og det er når /G anføres, så er /T switchen ikke nødvendig.

Du kan medtage eller undlade mellemrum mellem switchene og parametrene.  F.eks.,  "/C6" er det samme som "/C  6".  Ved lange filnavne kan det være nødvendigt at bruge anførselstegn.  F.eks. /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Command Line Switch specifikationer

 En komplet beskrivelse af hver switch kan ses herunder:

Switch

Betydning

/J{File}

Angiv en 'Conversion Job' fil (*.SII) som skal udføres.  Du skal først have lavet en 'Conversion Job' fil for at kunne bruge denne switch.

/S{File}

Original Fil(er) som skal konverteres. 

 

En enkelt fil med den fulde sti kan angives ved enkelt-fil konvertering (f.eks. "D:\MyExcelFiles\MyWordFile.DOC"). 

 

Hvis der angives en enkelt fil, skal man sikre sig at /T switchen også angiver en enkelt output fil (f.eks. "D:\MyExcelFiles\Targetoutput.PDF").

 

Alternativt, kan man angive hele biblioteker ved at bruge wildcard syntax (f.eks. "D:\MyWordFiles\*.DOC").  Hvis man angiver et helt bibliotek, skal man sikre sig, at /T også angiver et helt bibliotek med en ny slutfil extension. (f.eks. "D:\MyExcelFiles\*.PDF").

 

Se også /R i forbindelse med underbiblioteker.

/F #

Original filernes fil type.  Original filernes sti anføres med /S switch. Denne switch indikerer fil typen for disse filer.

 

Denne switch kræves kun når man bruger 'Convert Doc' (/M2) konverterings metode.  I andre tilfælde vil der blive set bort fra den. Når man bruger MS Word (/M1) kan man bruge en hvilken som helst filtype som MS Word genkender.  Når man laver PDF konvertering, skal man altid bruge en PDF fil som original fil type.

 

Se også File Type Constants  tabellen for gyldige værdier.

/T{File}

Slutfil(er) som skal dannes efter konvertering.  Disse filer bliver dannet ud fra original fil(er) og den valgte konverterings metode. 

 

Hvis en enkelt fil angives skal man sikre sig, at /S switchen også angiver en enkelt input fil (f.eks. "D:\MyExcelFiles\Targetoutput.DOC".

 

Alternativt, kan man angive hele biblioteker ved at gøre brug af wildcard syntax (f.eks. "D:\MyWordFiles\*.PDF").  Hvis man angiver et helt bibliotek skal man sikre sig at /S også angiver et helt bibliotek med den oprindelige fil extension. (f.eks. "D:\MyExcelFiles\*.DOC")

 

Denne switch ignoreres hvis /G Switch anvendes.

/C #

Slutfilernes filtype.  Stien til slutfilerne skal angives med /T eller /G switchen. Denne switch angiver filtypen for disse filer.

 

Se også File Type Constants  tabellen for gyldige værdier.

/G

Gem filerne i deres oprindelige biblioteker.  Brug dette i stedet for /T for at gemme de konverterede filer i det samme bibliotek som de originale filer.

/V

Verbose mode.  Angiv denne switch for at få vist en besked boks der viser hvordan konverteringen forløb.  Se også /L

/R

Find og behandel alle filer der findes i de anførte underbiblioteker med /S switchen.  Sammenhængende underbiblioteker.  Disse kan tilføjes med switch hvis man behandler hele filbiblioteker.  Se /S, /T  og /G for flere detaljer om valg af hele biblioteker som skal konverteres.

/M #

Angiver konverterings metoden  som skal anvendes.  De følgende værdier er gyldige:

 

1 = MS Word

2 = 'Convert Doc'  (Default value)

3 = PDF file konvertering

 

Denne switch er ikke krævet hvis man bruger 'Convert Doc' metoden.

 

Se Conversion Methodsfor yderligere detaljer om valg af denne værdi.

/L{File}

Log fil sti og navn (f.eks. d:\mylogs\WCE.LOG) Hvis denne switch anføres bliver der dannet en log fil med samme navn og sti og resultatet af konverteringen bliver skrevet i log filen.  Se også /V

/B{File}

Gem log filen som et 'Conversion Job'.  Dette er nyttigt hvis de fejlmeldte filer, kan konverteres på et senere tidspunkt, eller med en anden metode.  /B er forskellig fra /L, idet generering af filen med /B ikke vil inkludere kommentarer som ikke er tilladt i en 'Conversion Job' fil.

/E

Meget hurtig PDF til TXT eller PDF til HTM konvertering. Anvend denne til super hurtig konverteringer. Det vil fungere med de fleste PDFer men kan være problematisk med PDFer der er lavet med mindre kendte PDF generatorer.

/A#

Avancerede PDF til RTF muligheder (General Section).  Tallet der bruges med denne parameter bruges til at angive mange ting.  Du kan bruge denne switch så mange gange du ønsker.  Ved ikke at anføre en bestemt mulighed anvendes de indstillinger der sidat blev anvendt af brugeren i denne applikation.

    DOKUMENT LAYOUT

         1 = Enkelt kolonne layout

         2 = Multi-kolonne layout

         3 = Bilagsoversigt

 

    KONVERTERINGS METODE

         5 = Bevarer layout med mellemrum og tabulator

         6 = Genkend headers TRUE

         7 = Gendkend headers FALSE

         8 = Tekst flow

         9 = Anvend TEKST  BOKSE til NØJAGTIG placering

        10 =  Sammenlæg tekst TRUE

        11 =  Sammenlæg tekst FALSE

        12  = Justér mellemrum TRUE

        13  = Justér mellemrum FALSE

 

    TEKST INDSTILLINGER

       20 = Inkludér tekst TRUE

       21 = Inkludér tekst FALSE

       22 = Sammenlæg afsnit TRUE

       23 = Sammenlæg afsnit FALSE

       24 = Formindsk fonte TRUE

       25 = Formindsk fonte FALSE

       26 = Justér font navne TRUE

       27 = Justér font navne FALSE

       28 = Udtræk hyperlinks TRUE

       29 = Udtræk hyperlinks FALSE

 

F.eks. vil linien herunder konvertere en PDF fil til RTF ved brug af enkelt kolonne layout med tekst bokse for præcis placering, og sammenlægger tekst.

 

'/SE:\Delme\simple.pdf /Te:\delme\Tryme.RTF  /M3 /C3 /A1 /A9  /A10

 

/I{File} Anvend en specificeret (ikke default) opstarts fil for 'Convert Doc'. Dette gør at du kan angive alle indstillinger som er i interfacet på kommando linien, hvilket er specielt anvendeligt til de få muligheder der ikke er tilgængelige via specifikke kommando linie switches. Standard opstarts filen kan anvendes som en skabelon og findes i C:\Windows\CD_SearchHistory.INI

Alle Command Line Switches

File Type Constants Specification

Dette afsnit er en reference for dem som anfører /C# og /F# kilde og slutfil typer fra kommando linien.  De anvendte fil type konstanter afhænger af den brugte konverterings metode (Se afsnittet om konverterings metoder for mere info).

'Convert Doc' konverterings metode

Hvis man anvender 'Convert Doc' konverterings metoden er nedenstående tabel gyldig til angivelse af /C# og /F# kommando linie argumenter.

Fil type konstant

Fil type

1

Text

4

HTML

5

RTF Rich Text Format

6

Unicode Text

9

DOC,  MS Word Doc

*12

PDF format

13 Word Document (*.DOCX) XML format
*14 PDF/A-1b format

Fil type konstanter (Til brug med /M2 /F# og /C# kommando linie switches

* = Kan ikke bruge PDF som en original fil type. Se nedenfor under 'PDF File Conversion' metode

MS Word konverterings metode

Hvis MS Word konverterings metoden anvendes er tabellen herunder gyldig for slutfilens type konstant (/C# switch).  Andre fil type konstanter kan fremkomme hvis man vælger "ANDEN FIL TYPE" fra slutfil type valget inde fra GUI.

Fil type konstant

Fil type

Minimum Version

0

Word Document (*.DOC)

 

12

Word Document (*.DOCX) XML format

Office 2007

4

DOS Text (*.TXT)

 

5

DOS Text - Line Breaks (*.TXT)

 

7

Encoded Text (*.TXT)

 

8

HTML (*.HTM, *.HTML)

 

6

Rich Text Format (RTF)

 

2

Text

 

3

Text Line Breaks

 

7

Unicode Text

 

9

Single File Web Page (*.MHT, *.MHTML)

Office 2003

10

Web Page Filtered (*.HTM, *.HTML)

Office 2003

11

XML Document

Office 2003

13

Word Macro-enabled Document (*.DOCM)

Office 2007

16

Word default document ‘SAVE AS’ file format. For Microsoft Office Word 2007 this is DOCX, but can be modified by a user.

Office 2007

17

PDF (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

18

XPS (requires Microsoft Add-in “Microsoft Save as PDF or XPS”)

Office 2007

19

Word XML Document (*.XML)

Office 2007

20

Word XML Macro Enabled (*.XML)

Office 2007

Fil type konstanter til brug med /M1 and /C# kommando linie switches

'PDF File Conversion' metode

Hvis man anvender PDF fil konverterings metoden er tabellen herunder gyldig til angivelse af /C# kommando linie argumenter.  /F# er ikke krævet og anses for at være en PDF fil.

Fil type konstant

Fil type

1

Text

2

HTML

3

RTF/DOC

File Type Constants for use with the /M3 and /C# command line switches

Konvertér filer med 'Convert Doc', det komplette fil konverterings værktøj.

Jeg har stort set overbevist enhver om, at det er noget af det bedste der findes. Jeg indrømmer--Jeg læste ikke endgang instruktionen og var alligevel i stand til konvertere alt hvad jeg havde brug for i løbet af få sekunder. Fantastisk. Der findes andre produkter, og nogle af dem er billigere, men ingen af dem fungerer så elegant som jeres. Becky Dudley  National College of Business & Technology

"Tak, dette produkt er fantastisk. Det kan præcist hvad jeg har brug for. Jeg havde 1321 tekst filer som jeg var nødt til at konvertere til Word. Jeg klarede det på ca. 6 minutter." Don Geiger Cullen an Dykman

 Document Conversion
Adobe Systems Inc. vælger 'Convert Doc'.  En speciel site license er underskrevet af Adobe. Den giver dem lov til at installere 'Convert Doc' på deres servere.  De vil specifikt bruge det til at konvertere Doc to HTML . "Vi ser frem til at anvende Deres produkt og til et potentielt samarbejde i fremtiden", Bob Free, Adobe

 

Document Conversion Helt utroligt. Dette produkt var langt bedre end vi havde ventet. Jeg vil
anbefale den fulde version til vores web team. Ron Johnson  EDS - BPO US Request Management

 

Document ConversionATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., en ledende leverandør af kliniske produkter til læge praksis og leverandører til sundhedsvæsenet, er på det seneste begyndt at vælge Convert Doc, et dokument konverterings program fra SoftInterface, Inc. som deres foretrukne valg til konvertering af "Office" lignende dokumenters til standard tekst filer.

"Vi er meget tilfredse med vores valg af Convert Doc," siger Tim Lewis, MDdatacor Vice præsident for Information Systems. "Det er et effektivt program som for tiden konverterer over 75,000 dokumenter om dagen. Vi er glade for, at programmet har et kommando linie interface som giver os mulighed for, at integrere det i vores automatiserings rutiner. Vi undersøgte andre software pakker som kostede 10 til 20 gange så meget, men valgte Convert Doc på grund af dets hastighed og SoftInterface's service. Vi har været meget tilfredse med hvor hurtigt SoftInterface's udviklings team har reageret på vores feedback og anmodninger."

 

Dokument konvertering"Fantastisk kunde service, øjeblikkelig reaktion på vores ønsker, og lynhurtig udvikling har været min erfaring med Softinterface Inc.s personale. Indenfor få timer efter installering af WordConverterEXE , var jeg overbevist om, at jeg havde valgt rigtigt ved at handle med dette firma.

Gennem flere måneder, har deres produkt nu arbejdet helt uden problemer. Nogle enkelte udvidelses ønsker som blev udført samme dag som vi bad om dem, WordConverterEXE har sparet os tid og penge.

Det var en fornøjelse at samarbejde med Deres team. Endnu engang tak!"

Bruce King

IBM Canada, Toronto, Ontario


"Læs blot dette TechnoLawyer indlæg fra Troy Piersma. Jeg er fuldstændig enig.  Jeg forlod for nyligt et stort firma der anvendte DeltaView, og ledte efter et lignende program efter at være blevet afvist af DeltaView's sælger fordi vi ikke var store nok som kunde. Min topsælger, Judy Lassek, havde hørt om DiffDocs gennem sit netværk, og jeg downloadede det og prøvede det. Til at begynde med havde jeg svært ved at sammenligne de forskellige versioner af det samme dokument, men efter at have modtaget en update fra DiffDocs, har det fungeret rigtig godt. Mit arbejde kræver at jeg reviderer kontrakter med jævne mellemrum, og programmet virker fint i forhold til at lave den slags sammenligninger. Jeg anbefaler at selvstændige og andre prøver programmet, om ikke for andet så for at opleve et firma som er en forfriskende forandring i forhold til deres konkurrenter! Det ville dog ikke gøre megen forskel hvis produktet i sig selv ikke var godt."  Michael V. Mulchay, PLC

 

 

Google

Special tilbud: Køb 'Convert Doc' og få 'Convert XLS' , 'Convert Image' og 'Convert PowerPoint' gratis!