Office 2013 Compatible!
Empower yourself with Excel Converter tools from Softinterface.


Product Navigation
Clients

Excel Converter

Adobe Systems Inc. Chooses 'Convert Doc'.  A custom site license has been signed by Adobe allowing them to install 'Convert Doc' on their servers.  They will be using it specifically to do Doc to HTML conversions. "We look forward to using your product and potentially working together in the future",

Bob Free, Adobe

Excel Converter

Great customer service, prompt attention to our requirements and lightening speed development has been my experience with the staff at Softinterface Inc. Within a few hours of installing ...

Bruce King, IBM Canada, Toronto, Ontario


Click for the BBB Business Review of this Computers Hardware, Software & Services in Santa Monica CA


You need to convert from

XLS to CSV (Unicode/ASCII/ANSI)

XLS  to Fixed Width Text (Unicode/ASCII/ANSI)

XLS to XLSX

XLSX to CSV (Unicode/ASCII/ANSI)

XLSX  to Fixed Width Text (Unicode/ASCII/ANSI)

XLSX to XLS

CSV to XLS

CSV to XLSX

CSV to Fixed Width Text (ASCII/ANSI/Unicode)

Text to XLS Converter

Text to XLSX Converter

Text File to CSV Converter

'Convert XLS'

(MS Excel Conversie en Werkblad Manipulatie Programma)

English, Deutsch, Franšais, Italiano, 日本語, Brazilian Portuguese, Espa˝ol, Other Languages

Convert Excel with ' Convert XLS '

'Convert XLS' is een simpel te gebruiken, maar toch verfijnd Excel conversie-programma specifiek ontworpen voor Excel, tekst en CSV (karakter/komma afgebakende) bestanden. Als u een of duizenden bestanden wil converteren/manipuleren, welke zich in een of meerdere mappen bevinden is dit het hulpmiddel!  Conversie kan zonder MS Excel 10 tot 15 keer sneller.

Herhaal complexe Conversietaken simpel door eerdere 'Conversieopdrachten' te herstellen.  Een 'Conversieopdracht' bestaat uit alle 'Conversietaken' die u specificeert in de 'Convert XLS' gebruikers interface.  Elke taak kan individueel gedetailleerd worden ingesteld met de gebruiksvriendelijke interface van Convert XLS .  Dit maakt uw toekomstige werk om XLS/XLSX /CSV/TXT bestanden op een regulier basis te manipuleren en te converteren een fluitje van een cent!

Convert Excel with ' Convert XLS '

Automatiseer uw Excel Conversietaken door:

Excel bestanden converteren?  Download en Probeer het (Gratis)!   Voor online documentatie... Klik hier.

Wilt u een zeer gecompliceerd tekstbestand naar een XLS of CSV bestand converteren (Geen karakter afgebakend of bestand met vaste lengte)?  Zie 'Text to Excel Wizard'.

Additionele informatie over het gebruik van 'Convert XLS' via de opdrachtregel is hieronder weergegeven.

‘Convert XLS’ Eigenschappen

 • Bewaar en herstel complexe conversieconfiguraties .
 • Converteer Excel bestanden naar en van XLS/XLSX/Text/CSV/HTML/XML zonder dat een MS Excel installatie benodigd is . Als u MS Excel heeft, zal ‘Convert XLS’ alle bestandstypen ondersteunen naast TXT, XML, CSV etc. (zie onderstaande tabel voor de lijst).
 • Geavanceerde Excel Manipulatie Speciale Processen includeren verplaatsen, verwijderen, toevoegen en het kopieren van werkbladen.  Toevoegen/aaneenschakelen van Excel bestanden naar een enkel blad (Zie onder voor meer details).
 • Speciale verwerking van bestanden inclusief toevoegen/aaneenschakelen, verwijderen van extra regels, starten van 3de partij programma's, het zoeken en vervangen van strings en veel meer.
 • XLSX Conversie nu ondersteund! Converteer XLSX naar CSV, HTML, XML, XLS, TXT etc.
 • Talrijke CSV (komma afgebakend bestand) manipulatie opties inclusief opvullen, verwisselen van afbakening en meer. Zie onder voor meer details.
 • Converteer vaste lengte Tekstbestanden naar/van Excel of CSV bestanden.
 • Ondersteunt recursieve submappen.
 • Batch kan onderbroken worden en op een later tijdstip hervat worden. 
 • Automatiseer 'Convert XLS' via de opdracht regel of gebruik de COM/ActiveX interface. Complete flexibiliteit, complete kracht.
 • Kan aangepast worden voor alle talen.

Voor als u Excel bestandsdata wilt manipuleren, heeft 'Convert XLS' talrijke gespecialiseerde processen inclusief:

 • Converteer Excel naar/van vele bestandstypen inclusief CSV, XML, HTM, TXT, SLK, WKS, DBF, Lotus en anderen. Zie onder voor lijst.
 • Kopieer Werkblad Data/Formules van hetzelfde of een ander werkboek. Specificeer reeksen! Kan gebruikt worden voor data samenvoegen vanuit vele bladen/werkboeken.
 • Kopieer gehele Werkblad(en) (inclusief indeling) naar hetzelfde of een ander werkboek, en specificeer de lokatie binnen het werkboek.
 • Excel Data Samenvoegen. Combineer Excel werkblad data door blad(en) te specificeren (en/of Reeks binnen elk blad) van een hele map werkboeken naar een enkel blad.
 • Verander de Waarden of Formules van Cel(len).
 • Batch printen van Excel (of e;l bestand dat Excel kan openen).
 • Start Excel Macro's vanuit de opdrachtregel of gebruikers- interface.
 • Converteer Word Tabellen naar Excel
 • Verander numerieke cel indeling van bladen/cellen die u specificeert. (b.v. gebruik valuta indeling, tekst indeling, algemeen nummer indeling, etc.)
 • Zoek en Vervang Cel inhoud van de bladen/cellen die u specificeert
 • Nieuw blad toevoegen en specificeren waar het nieuwe blad te plaatsen
 • Verwijder een enkel of een hele reeks bladen binnen een werkboek
 • Verplaats een blad naar een specifieke plaats binnen een werkboek
 • Hernoem een bestaand blad
 • Verwijder gespecificeerde rijen of kolommen, waarbij de rest van het werkblad intact blijft
 • Herschik blad data door rijen naar kolommen en kolommen naar rijden te converteren.
 • Verander/Verwijder Werkboek Wachtwoorden

In additie tot de werkblad manipulatie, zijn er vele andere speciale verwerkingen voor tekst, CSV, DOC, RTF en HTML bestanden inbegrepen. Onder andere:

 • (DOC, RTF, HTM en TXT) Toevoegen (aaneenschakelen) van bestanden. Originele bestandsinhoud wordt aan het eind van het Doelbestand geplaatst.
 • (DOC, RTF, HTM en TXT) Verwijder Lege Regels
 • (DOC, RTF, HTM en TXT) Zoek en Vervang een String
 • (CSV en TXT) Vervang een karakter
 • (*.CSV) Omring een veld met quotes
 • (*.CSV) Vul veld met spaties
 • (*.CSV) Verander komma naar andere afbakening
 • (*.CSV) Verwijder Lege Regels
 • (*.CSV) Maak velden met Vaste Lengte
 • (*.CSV) Includeer gespecificeerde RIJEN, verwerp alle andere
 • (*.CSV) Includeer gespecificeerde KOLOMMEN, verwerp alle andere
 • (*.CSV) Verwijder controle karakters
 • (*.CSV) Verwijder overtollige komma's
 • (*.CSV) Vul veld(en) naar een vaste lengte
 • Starten (Uitvoeren) van een programma
Niet zeker welk produkt van ons te gebruiken? Klik hier.

Opdracht Regel Uitgelegd

‘Convert XLS’ kan uitgevoerd worden zonder een gebruikersinterface met opdrachtregel argumenten zoals in de goede oude DOS tijd.  Als alternatief kan u een opdrachtregel uitvoeren door naar de 'command prompt' van het OS te gaan of deze binnen Windows in het START-UITVOEREN menu te typen.   Ten slotte kan de opdrachtregel interface gebruikt worden vanuit Batch bestanden (bestanden met *.bat extensie). 

Er zijn twee benaderingen bij het gebruik van de opdrachtregel:

     A)  Specificeer een 'Conversie Opdracht' gemaakt via de grafische gebruikers interface (GUI); of

     B)   Specificeer een 'Conversie Taak' in detail vanuit de opdracht regel.

Het specificeren van een'Conversie Opdracht' is heel makkelijk, omdat u tell 'Convert XLS' alleen hoeft te vertellen waar het geassocieerde *.SII 'Conversie Opdracht' bestand is dat u gemaakt heeft vanuit de GUI interface.  Alle details geassocieerd met deze taak worden in een snelle duikvlucht uitgevoerd.  Het specificeren van een 'Conversie Taak' is meer werk, maar benodigt geen van te voren gecreerd 'Conversie Opdracht' bestand.  Elke bendadering wordt hieronder meer gedetailleerd uitgelegd.

Belangrijk: Om de opdrachtregel succesvol te gebruiken moet u een van de volgende acties doen:

A) Configureer het pad naar ConvertXLS.EXE in uw omgevings variabelen; of,

B) Gebruik het gehele pad in de opdrachtregel (met dubbele quotes) zoals:
"C:\Program Files\Softinterface, Inc\Convert XLS\ConvertXLS.EXE" /S"C:\test\test.csv" /T "C:\test\test.xls" /C-4143 /F6 /M2 /V
 

Anders zal u de volgende foutmelding zien:  
"'Convert XLS' wordt niet herkend als een interne of externe opdracht, uitvoerbaar programma of batch bestand."

 

Een 'Conversie Opdracht' specificeren

Als een conversie opdracht gecreerd is vanuit de GUI interface, is de syntax om een 'Conversie Opdracht' te specificeren: 

 ConvertXLS /J{ConversieOpdrachtBestand}  [/V] [/L{LogBestand}] [/B{LogNaarOpdrachtBestand}] [/W{pw}] [/X{pw}] [/Y{pw}] [/Z{pw}]

Punten hierboven ingesloten in rechte haakjes “[ ]” zijn optioneel, alle andere ‘switches’ zijn verplicht.  Doorvoor zal /J altijd gespecificeerd moeten worden in de opdracht regel.

 Voorbeeld:

Om een 'Conversie Opdracht' uit te voeren gespecificeerd door "C:\MijnOpdrachten\AppelsSinaasappels.SII" type het volgende in de 'Command Prompt':

 ConvertXLS /J"C:\MijnOpdrachten\AppelsSinaasappels.SII"

U kan spaties includeren tussen de switches en parameters.  Bijvoorbeeld,   "/C6" is hetzelfde als "/C  6".  Voor het gebruik van lange bestandsnamen kunnen dubbele quotes vereist zijn.  Bijvoorbeeld /J"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

Een 'Conversion Taak' Specificeren

De documentatie (Engels) heeft een uitvoerige reeks voorbeelden, hieronder staan er een paar geselecteerd.  De voorbeelden modificeren kan een snelle manier zijn om op gang te komen.

De syntax voor de opdrachtregel om een conversie taak te specificeren is:

ConvertXLS /S{Origineel Bestand(en)} /T{Doel Bestand(en)} /F# /C# [/M#][/N"{Blad^Reeks^AfbakenKarakter}"] [/G] [/V] [/R] [/L{Logbestand}] [/B{LogNaarOpdrachtbestand}][/U] [/W{pw}] [/X{pw}] [/Y{pw}] [/Z{pw}]

De bovenstaande Punten ingesloten in rechte haakjes "[ ]" zijn optioneel, alle andere 'switches' zijn verplicht. Daarvoor zullen /S, /T, /C# altijd gespecificeerd worden in de opdrachtregel. Er is echter een uitzondering, en dat is als /G (Bewaar naar originele map) is gespecificeerd, dan is de /T switch niet nodig.

U kan spaties includeren of uitsluiten tussen switches en parameters. Bijvoorbeeld, "/C6" is hetzelfde als "/C 6". Voor lange bestandsnamen kunnen dubbele quotes benodigd zijn. Bijvoorbeeld /S"C:\Program Files\MyApp\MyDoc.DOC".

/S{Originele Bestand(en)} wordt gebruikt om te specificeren welke bestanden te converteren. U kan een enkel bestand specificeren, of in sommige gevallen zal een hele reeks bestanden via de wildcard syntax (b.v. "C:\MijnBestanden\*.XLS"). /T{Target files} altijd anders zijn dan /S{Originele Bestand(en)}.

Toegevoegde Notitie: Elk bestand dat MS Excel kan openen is een geldig origineel bestand
/S{Origineel Bestand} type.

/T{Doel Bestand(en)} wordt gebruikt om te specificeren waar de geconverteerde bestanden op te slaan. U kan een enkel bestand specificeren, of in sommige gevallen een hele reeks bestanden door de wildcard syntax te gebruiken (b.v. "C:\MijnBestanden\*.XLS"). /T{Doel Bestanden} moeten altijd anders zijn dan /S{Originele Bestanden}.

/F# vertelt 'Convert XLS' welk type bestand het originele bestand (/S{Origineel Bestand}) is. Dit is alleen benodigd als u de 'Convert XLS' conversie methode /M2 gebruikt. Voor alle constanten zie Bestandstype Constanten.

/C# vertelt 'Convert XLS' naar welk bestandstype de /T{Doel Bestand(en)} te converteren. Voor alle constanten zie Bestandstype Constanten.

[/M#] Specificeert de te gebruiken Conversie Methode (bij converteren).  De volgende waarden zijn geldig:

1 = MS Excel (Standaard waarde)

2 = 'Convert XLS' 

          Deze switch is niet benodigd als u de 'Convert XLS' methode gebruikt.

[/N{"Blad^Reeks^AfbakenKarakter"}] wordt alleen gebruikt als u naar/van een Excel bestand converteert. Het specificeert welk blad te converteren, welke reeks te converteren en welk afbakenings/scheidingskarakter te gebruiken. De syntax voor deze parameter is crucicaal, de 3 punten zijn gescheiden door een wortel karakter "^". Als u geen blad, reeks of afbakenkarakter gebruikt zullen ze standaard verwijzen naar alle bladen, alle reeksen en het komma-afbakenkarakter.   Ook moet deze parameter altijd ingesloten zijn door dubbele quotes.

Gebruik "*" of "" voor alle bladen. U kan namen van bladen gebruiken, of de numerieke index. Als u numerieke indexen gebruikt, kan u bladreeksen specificeren (b.v. "1,4,10-20" en "4-10,9" etc.). Reeks en AfbakenKarakter zijn optioneel.

Bijvoorbeeld om de bladen "Appels" en "Sinaasappels" te specificeren, met een reeks van "A2:B20" en een TAB (ASCII decimale waarde van 9) als scheidingskarakter is de syntax:

/N"Appels,Sinaasappels^A2:B20^9"

[/G] Bewaar bestanden naar hun originele mappen. Gebruik dit in de plaats van /T om de geconverteerde bestanden in dezelfde map als het origineel bestand te plaatsen. Kan niet gebruikt worden als u een enkel, gespecificeerd bestand binnen een map converteert. Gebruik dan de /T switch.

[/V] Informatie modus. Specificeer deze switch om een berichtvenster weer te geven hoe de conversie is uitgevoerd. Zie ook /L

[/R] Zoek en verwerk alle bestanden gevonden in de submappen gespecificeerd in de /S switch. Recursieve subfolders. kunt deze switch toevoegen als u gehele bestandsfolders Verwerkt. Zie /S, /T en /G voor meer details over het selecteren van gehele folders die geconverteerd moeten worden.

[/L{LogBestand}] Log bestand pad en naam (b.v. d:\mijnlogs\WCE.LOG) Als deze switch is gespecificeerd zal er een log bestand gecreerd worden met gespecificeerde pad en naam en de resultaten van de conversie zullen ernaartoe geschreven worden. Zie ook /V

[/B{LogNaarOpdrachtBestand}] Bewaar het Log bestand als een 'Conversie Opdracht' ALLEEN ALS ER FOUTMELDINGEN ZIJN. Dit is handig als de bestanden die problemen gaven op een later tijdstip verwerkt zullen worden, of met een andere methode. /B is verschillend van /L, omdat het bestand dat gegenereerd wordt met /B geen vreemde commentaar zal bevatten die niet toegestaan zijn in een 'Conversie Opdracht' bestand. Bewaar als een .SII bestandstype zodat deze als een opdracht geladen kan worden.

[/U] Indien u een XLS bestand converteert met meerdere bladen gespecificeerd, de /U switch zal meerdere bestanden creeren in de plaats van een enkel bestand.

[/W{WachtwoordOpenOrigineelBestand(en)}]   Wachtwoord om origineel bestand te openen.

[/X{WachtwoordSchrijfNaarOrigineelBestand(en)}]   Wachtwoord wat toestaat om naar het origineel bestand te schrijven.

[/Y{WachtwoordOpenDoelBestand(en)}]   wachtwoord om het doel bestand te openen.

[/Z{ WachtwoordSchrijfNaarDoelBestand(en)}]   Wachtwoord dat toestaat om naar het doelbestand te schrijven.

 

Zie Ook:
Online Documentatie (Engels) welke voorbeelden geeft voor het gebruik van de opdrachtregel.

BestandsType

Beschrijving Constante

Unicode Text

(*.TXT) Unicode Text. Tab delimited.

42

Text MS DOS

(*.TXT) Text (MS-DOS) Tab delimited.

21

XML

(*.XML) Extensible Markup Language

46

HTML

(*.HTM, *.HTML) Web Page

44

XLS

(*.XLS) Microsoft Excel 97-2003 Workbook

-4143

XLSX

(*.XLSX) Microsoft Open XML Excel Workbook

This is also the default file type as set in Excel’s:

Office Button>Excel Options>Save

51

XLSM

(*.XLSM) Excel Macro-Enabled Workbook

52

1CSV

(*.CSV) Comma Delimited

6

1CSV Unicode

(*.CSV) Comma Delimited Windows Unicode

23

1CSV UTF-8

(*.CSV) Comma Delimited

NOTE: ‘Convert XLS’ conversion method only.

25

CSV Mac

(*.CSV) Comma Delimited Macintosh

22

CSV MS DOS

(*.CSV) Comma Delimited DOS

24

Web Page

(*.MHT) Single File Web Page

45

Text Printer

(*.PRN) Space Delimited Text File

36

Text Windows

(*.TXT) Tab Delimited Text File

20

Text Macintosh

(*.TXT) Tab Delimited Text File

19

3Text

(*.TXT) Tab Delimited Text File. Platform Independent.

-4158

3XLSM

(*.XLSM) Open XML Workbook Macro Enabled

52

3XLSB

(*.XLSB) Binary Workbook

50

3XLTX

(*.XLTX) Open XML Template

54

3XLTM

(*.XLTM) Open XML Template Macro Enabeld

53

3XLAM

(*.XLAM) Open XML Add-In

55

DIF

(*.DIF) Data Interchange Format

9

Excel 5

(*.XLW) Microsoft Excel 5.0/95 Workbook

39

Excel 7

(*.XLW) Microsoft Excel 7.0/95 Workbook

39

SYLK

(*.SLK) SYLK (Symbolik Link)

2

Template

(*.XLT) Template

17

Add In

(*.XLA) Microsoft Excel Add In

18

International Add In

Excel International add-in

26

International Macro

Excel International macro

25

2Excel 2

(*.XLS) Microsoft Excel 2.0 Worksheet

16

2Excel 2 Far East

(*.XLS) Microsoft Excel 2.0 Worksheet Far East

27

2Excel 3

(*.XLS) Microsoft Excel 3.0 Worksheet

29

2Excel 4

(*.XLS) Microsoft Excel 4.0 Worksheet

33

2Excel 4 Workbook

(*.XLW) Microsoft Excel 4.0 Workbook

35

2Excel 97/95

(*.XLS) Microsoft Excel 97-2000 & 5.0/95 Workbook

43

2DBF2

(*.DBF) dBase II

7

2DBF3

(*.DBF) dBase III

8

2DBF4

(*.DBF) dBase IV

11

2WK1

(*.WK1) Lotus (1-2-3) 2.x Format

5

2WK1 All

(*.WK1) Lotus (1-2-3) 2.x ALL Format

31

2WK1 Format

(*.WK1) Lotus (1-2-3) 2.x FMT Format

30

2WK3

(*.WK3) Lotus (1-2-3) 3.x FMT Format

15

2WK4

(*.WK4) Lotus (1-2-3) 4.x Format

38

2WK3 Format

(*.WK3) Lotus (1-2-3) 3.x and Windows Format

32

2WKS

(*.WKS ) MS Works Format

4

2Works2 Far East

(*.WKS ) MS Works (Far East) Format

28

2WQ1

(*.WQ1) Quattro Pro for MSDOS Format

34

2WJ2 WD1

(*.WJ2) Japanese 1-2-3

14

2WJ3

(*.WJ3) Japanese 1-2-3

40

2WJ3 Format

(*.WJ3) Japanese 1-2-3 Format

41

 'Convert XLS' Ondersteunde BestandsTypen, vetgedrukte Typen kunnen zonder MS Excel geinstalleerd te hebben.

1Onthoud dat de ‘Convert XLS’ conversie methode elk karakter kan specificeren om data af te bakenen. Dus inclusief het komma-karakter, u kan de TAB specificeren, puntkomma, spatie of elk karakter in de ASCII grafiek. Specificeer het karakter door naar de OPTIES knop te gaan en op de "CSV, TSV…" tab te klikken.

2Niet langer ondersteund in MS Excel versie 2007 and daarboven.

3Versies van Excel 2007 en daarboven zullen dit bestandstype ondersteunen.

 

 

Tekst, CSV, en HTML (ook verscheidene database typen) zijn maar een paar van de vele typen die u kan gebruiken in deze Excelconverter (naar en van).    Converteer Excel bestanden met 'Convert XLS'!

 

Your wonderful utility took a mere ten minutes to append all 22,000 files into one gigantic 2 gigabyte file. For comparison purposes, the program that wrote the files took approximately 30 hours to write out said 22,000 files. System: 1GHz Pentium/512 Meg RAM Laptop 'Convert XLS'  Linda Romano

"Thanks. The product is terrific. It did exactly what I needed it to do. I had 1321 text files I needed to convert to Word. It did it in about 6 minutes." Don Geiger Cullen and Dykman June 2003.

Convert Excel with ' Convert XLS '

ATLANTA, GA --- MDdatacor, inc., a leading provider of clinical information management products for physician practices and the healthcare industry, recently chose Convert Doc, a document conversion utility, from SoftInterface, Inc. as its product of choice to convert "Office" style documents to standard text files.

"We are very pleased with our decision to go with Convert Doc," commented Tim Lewis, MDdatacor Vice President of Information Systems. "It is a resource efficient program that currently converts over 75,000 documents a day for us. We like the fact that the program has a command line interface that allows us to integrate it into our automation routine. We evaluated other software packages costing 10 to 20 times more, but selected Convert Doc due to its speed and SoftInterface's service. We have been very pleased with how quickly SoftInterface's development team responds to our feedback and requests."

Your products are very impressive, easy to use and script compatible, for what we desired in the management of MS Word and Excel files. Thank you for your continue contact with me in regards to these tools.  Mark Purinton EMC Corporation  'Diff Doc'  + 'Convert Doc'

   

Speciale Aanbieding: Koop 'Convert XLS' en krijg 'Convert Doc', 'Convert Image' en 'Convert PowerPoint' gratis!